Aktuality


VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

ikona  Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky konaných 16.3.2019 v obci Veľké Leváre

ikona
  Kandidáti na prezidenta Slovenskej  republiky
ikona
  Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky
ikona
  Informácia pre voliča
ikona
  Voľby prezidenta Slovenskej republiky
ikona
  Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuVOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

ikona  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových
      volebných komisií
ikona
  Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
ikona  Informácia pre voliča

ikona  Obec Veľké Leváre ma schválený rozpočet na rok 2019


ikona  Razantné kroky proti pohybu túlavých psov v obci Veľké Leváre


ikona  Pomôžeme zachrániť kaštieľ vo Veľkých Levároch?


ikona  Rekonštrukcia vodovodu v obci  Veľké Leváre


ikona  Rozšírenie otváracích hodín  ZBERNÉHO DVORA ODPADOV


ikona  Marec "Mesiac knihy"


ikona  Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ Veľké LeváreOZNAMY:

  • PLOMBY  potrebné na vývoz komunálneho odpadu pre rok 2019 si občania môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Veľké Leváre


    Obec Veľké Leváre organizuje:


  • ikona  jarná prechádzka  na SANDBERG a DEVÍN v sobotu 23.3.2019


  • zájazd na muzikál MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY v piatok 12.4.2019 do divadla Wustenrot v Bratislave. V historickom príbehu plného radosti, nenávisti, smútku a lásky spoznáme osobnosť pána Váhu a Tatier. Vstupné s dopravou je 28€. Prihlásiť sa možte v KD alebo na tel.č. 034/7794493

  • zájazd na koncert MIRO ŽBIRKA - 40 ROKOV NA SCÉNE vo štvrtok 5.12.2019 na zimný štadión do Bratislavy. Súčasťou koncertu bude vystúpenie domácich a zahraničných hostí. Vstupné s dopravou je 40 €. Prihlásiť sa môžete do konca februára v kultúrnom dome.


ikona youtube CIGÁNSKY DIABLI VO VEĽKÝCH LEVÁROCH - POZVANIE

cigánsky diabli


vesela trojka Gajaryikona youtube    OBEC  VEĽKÉ  LEVÁRE - Dokument


Rozpis vývozu triedeného odpadu na I.polrok 2019 Veľké Leváre
 
DÁTUM Deň Pet Pap Sklo
21.1.2019 Pondelok X    
18.2.2019 Pondelok X    
21.2.2019 Štvrtok   X  
21.3.2019 Štvrtok     X
22.3.2019 Piatok X    
24.4.2019 Streda   X  
30.4.2019 Utorok X    
24.5.2019 Piatok X    
20.6.2019 Štvrtok X    
25.6.2019 Utorok   X  


OZNÁMENIE

Obec Veľké Leváre oznamuje občanom, že zabezpečuje separovaný zber odpadu. Zberové stojiska boli v obci zrušené. Občania obdržali modrú popolnicu na papier, zelenú popolnicu na sklo, od zberovej spoločnosti plastové vrecia na plasty, kovy a tetrapaky.

 

-          Modré popolnice: papier

-          Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod .)
   Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod .

 

-          Zelené popolnice: sklo

-          Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod
    Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

Plastové vrecia: plasty, kovy, tetrapaky

Plasty, kovy, tetrapaky - zbierajú občania do vriec dodaných zberovou spoločnosťou.

Naplnené vrecia nechajú v určenom termíne pred rodinným domom. Spoločnosť ich vyvezie.

     Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky .
     Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod .

-            Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov.
    Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi .

-          Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kozmetiky .
      Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.

Termíny vývozov na separovaný odpad sú uvedené na webovej stránke obce, v informačnej tabuli pred obecným úradom, prípadne si leták môžete prevziať osobne.Prevádzkový poriadok zberného dvora vo Veľkých Levároch nájdete v sekcii:
Samospráva / Zberný dvor

Zberný dvor je otvorený:   streda 13.00 - 17.00
                                                 sobota  9.00 - 12.00

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

·         Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

·         Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do
  predajne.

·         Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad
  občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia
  prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

·         Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí
  zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená
  a nápojovým kartónom oranžová farba. Riaďte sa
  pravidlami triedenia vašej obce.

         ·        V prípade otázok nás kontaktujte:
            email: obce@envipak.sk

            ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava


Ako vybaviť vývoz žúmp na čistiareň odpadových vôd:
Firma na základe zmluvy s Obcou Veľké Leváre zabezpečuje vývoz žúmp pre obyvateľov neodkanalizovaných častí obce za cenu rovnajúcu sa polovici komerčnej ceny. Obec dopláca zvyšných 50% ako motivačný príspevok, ktorý by mal podporovať oficiálne nakladanie s tekutým odpadom a zabrániť jeho nelegálnemu vypúšťaniu.

K vybaveniu je potrebné:
Kontaktovať ponúkané firmy v nižšie uvedenej tabuľke, vývoz sa bude zabezpečovať na základe telefonických objednávok od občanov

Poskytovateľ uhradí platbu za vývoz a likvidáciu zo žúmp na základe faktúry. Prílohou faktúry bude fotokópia dokladov o vývoze obsahu žúmp od občanov obce Veľké Leváre (doklad z registračnej pokladne alebo faktúra za vývoz občanovi).

V účtovanom poplatku firiem za vývoz žúmp je už príspevok obce zarátaný

Zoznam ulíc, kde nie je kanalizácia:
Štefánikova /čiastočne je odkanalizovaná/, SNP, Krivá, Výmoľ, Habánsky dvor /čiastočne je odkanalizovaná/, Zámočnícka, Priechodná, Krížna, Zadná, Riadok, Boskovičova, Vinohradnícka, Pekná, Slnečná, M. Benku, Pri cintoríne, K jazeru, Hrnčiarska, Hasičská, , Na brehu, Pinelova, Školská, Kukučínova, Gaštanová, Kadlečíkova, Rudavná, Maliarikova, Komenského, J. Hollého, Štúrova, Hlinisko, Jurkovičova, Nádražná, Starý dvor, Hviezdoslavova, Továrenská, Hroznová, Krátka, Orechová, Pekárska, Prašná.
 

Spoločnosť

Cena za odvoz jednej cisterny

Max. objem cisterny

Kontaktné telefónne čísla

Anton Volek - Nákladná doprava

21,- €

11 m3

0905 539 6780905 539 678

DOP-KONT, spol. s r.o. Jarolím Kleinedler

21,- €

11 m3

0905 268 0130905 268 013


Kontat: Ľubica Kunáková, 034/7794107
e-mail: ocuvl.matrika@gmail.com