Aktuality


Súťažné podmienky:

Prezentácia zaregistrovaných súťažných skupín : 22.9.2018 o 10.30 hod.

Štart súťaže : 11.00 hod.

Ukončenie súťaže : 15.30 hod.

Vyhodnotenie súťaže : 16.00 hod.

Počet účastníkov v skupine :  maximálne 4 osoby.

Každá skupina už pri prihlasovaní musí  mať svoj názov.

 

Každá skupina obdrží:

 -        nepokálané drevo ( súťažiaci si musia drevo narúbať )

-         stôl na prípravu

-         plastové misky a lyžičky

-         chlieb

-         voda

Skupina si musí priniesť:

-         cibuľu (v celku )

-         hovädzie mäso na guláš (bez obmedzenia množstva, vcelku)

-         kotlík na varenie gulášu, trojnožka, alebo malá kotlina

          ( podmienka je, že sa bude kúriť len drevom )

-         kuchynské náčinie ( varecha, nože, doska na krájanie, sekera a pod. )

-         koreniny a ingrediencie podľa vlastnej vôle

-         masť, alebo olej

-         slnečník, alebo malý prístrešok proti slnku, alebo dažďu

-         nádobu na pitnú vodu

 

Súťaží sa o najlepší guláš.

Príprava surovín na varenie ( krájanie mäsa, cibule, kálanie dreva, založenie ohňa  a pod.) je povolené až po oficiálnom vyhlásení súťaže. Do tejto doby si môže skupina pripraviť len  stanovište !

 

Odborná porota bude hodnotiť nielen celkový vzhľad, chuť, vôňu a konzistenciu gulášu, ale aj postupy pri varení. V čase ukončenia súťaže odovzdá vedúci každého mužstva misku so súťažnou vzorkou organizátorovi, ktorý ju následne odovzdá porote na posúdenie. V porote budú aj náhodne vybraní návštevníci.

Uvarený guláš je možné predávať.

O občerstvenie, zábavu a hudobnú produkciu je postarané.
ikonaVÝBEROV0 KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, MELÍŠKOVA 650, 90873 VEĽKÉ LEVÁRE

ikona PONUKA PRÁCE - UČITEĽ NJ - ZŠ VEĽKÉ LEVÁRE

ikona youtube    OBEC  VEĽKÉ  LEVÁRE - Dokument

V rubrike Samospráva- Voľby 2018 - je informácia pre voličov k voľbám do orgánov samosprávy obcí, oznámenie o preberaní kandidátnych listín, oznámenie k voľbám o delegovaní.

Obec Veľké Leváre organizuje

v sobotu 27. 10. 2018 zájazd

na muzikál Rasputin

do divadla Nová scéna do Bratislavy.

Vstupné s dopravou je 27,- €, ZŤP 18,50 €,

dôchodcovia a študenti 20,50 €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome

do 18. septembra 2018.


Obec Veľké Leváre oznamuje že Habánske múzeum bude od 2.6.2018 otvorené každú sobotu od 10.00 do 18.00 hod.

veselá trojka


    ikona Ponuka práce - Pedagogický asistent pre žiaka so zdravotným znevýhodnením

ikona Ponuka pracovnej pozície - lektor nemeckého jazyka


Rozpis vývozu triedeného odpadu na II.polrok 2018 Veľké Leváre

DÁTUM Deň Pet Pap Sklo
13.07.2018 Piatok X    
24.07.2018 Utorok      X
10.08.2018 Piatok X    
28.08.2018 Utorok   X  
13.09.2018 Štvrtok X    
11.10.2018 Štvrtok X
   
30.10.2018 Utorok   X
 
12.11.2018 Pondelok X    
27.11.2018 Utorok      X
19.12.2018 Streda X    
20.12.2018 Štvrtok   X  

 

OZNÁMENIE

Obec Veľké Leváre oznamuje občanom, že zabezpečuje separovaný zber odpadu. Zberové stojiska boli v obci zrušené. Občania obdržali modrú popolnicu na papier, zelenú popolnicu na sklo, od zberovej spoločnosti plastové vrecia na plasty, kovy a tetrapaky.

 

-          Modré popolnice: papier

-          Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod .)
   Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod .

 

-          Zelené popolnice: sklo

-          Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod
    Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

Plastové vrecia: plasty, kovy, tetrapaky

Plasty, kovy, tetrapaky - zbierajú občania do vriec dodaných zberovou spoločnosťou.

Naplnené vrecia nechajú v určenom termíne pred rodinným domom. Spoločnosť ich vyvezie.

     Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky .
     Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod .

-            Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov.
    Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi .

-          Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kozmetiky .
      Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.

Termíny vývozov na separovaný odpad sú uvedené na webovej stránke obce, v informačnej tabuli pred obecným úradom, prípadne si leták môžete prevziať osobne.Prevádzkový poriadok zberného dvora vo Veľkých Levároch nájdete v sekcii:
Samospráva / Zberný dvor

Zberný dvor je otvorený:   streda 13.00 - 17.00
                                                 sobota  9.00 - 12.00

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

·         Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

·         Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

·         Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

·         Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail:
obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skAko vybaviť vývoz žúmp na čistiareň odpadových vôd:
Firma na základe zmluvy s Obcou Veľké Leváre zabezpečuje vývoz žúmp pre obyvateľov neodkanalizovaných častí obce za cenu rovnajúcu sa polovici komerčnej ceny. Obec dopláca zvyšných 50% ako motivačný príspevok, ktorý by mal podporovať oficiálne nakladanie s tekutým odpadom a zabrániť jeho nelegálnemu vypúšťaniu.

K vybaveniu je potrebné:
Kontaktovať ponúkané firmy v nižšie uvedenej tabuľke, vývoz sa bude zabezpečovať na základe telefonických objednávok od občanov

Poskytovateľ uhradí platbu za vývoz a likvidáciu zo žúmp na základe faktúry. Prílohou faktúry bude fotokópia dokladov o vývoze obsahu žúmp od občanov obce Veľké Leváre (doklad z registračnej pokladne alebo faktúra za vývoz občanovi).

V účtovanom poplatku firiem za vývoz žúmp je už príspevok obce zarátaný

Zoznam ulíc, kde nie je kanalizácia:
Štefánikova /čiastočne je odkanalizovaná/, SNP, Krivá, Výmoľ, Habánsky dvor /čiastočne je odkanalizovaná/, Zámočnícka, Priechodná, Krížna, Zadná, Riadok, Boskovičova, Vinohradnícka, Pekná, Slnečná, M. Benku, Pri cintoríne, K jazeru, Hrnčiarska, Hasičská, , Na brehu, Pinelova, Školská, Kukučínova, Gaštanová, Kadlečíkova, Rudavná, Maliarikova, Komenského, J. Hollého, Štúrova, Hlinisko, Jurkovičova, Nádražná, Starý dvor, Hviezdoslavova, Továrenská, Hroznová, Krátka, Orechová, Pekárska, Prašná.
 

Spoločnosť

Cena za odvoz jednej cisterny

Max. objem cisterny

Kontaktné telefónne čísla

Anton Volek - Nákladná doprava

21,- €

11 m3

0905 539 6780905 539 678

DOP-KONT, spol. s r.o. Jarolím Kleinedler

21,- €

11 m3

0905 268 0130905 268 013


Kontat: Ľubica Kunáková, 034/7794107
e-mail: ocuvl.matrika@gmail.com