Aktuality


Levársky advent 2018 Komisia pre kultúru, šport a školstvo ~ Komisia sociálna, zdravotná a bytová ~ Miestny spolok Červeného kríža pre Vás pripravili predvianočný program
"Levársky advent 2018"
v sobotu 15.12.2018 v kultúrnom dome

program:
11.00 – súťažná výstava vianočného pečiva
15.00 – vyhodnotenie cukrárskych výrobkov
16.00 – Od Lucie do vánoc... vianočný program s DFS Leváranek a FS Leváran

sprievodné akcie:
- vianočné pásmo v podaní detí z MŠ a ZŠ
- DFS Leváranek
- spevácka skupina Leváranky
- deti z Veľkých Levár - spev, hra, tanec
- predaj medu a medoviny
- vianočná kapustnica a guláš z diviny
- punč, varené víno, káva a čaj
- predaj vianočných dekorácií
- predaj vianočného pečiva
- tvorivé dielne pre deti
- výroba vianočných pohľadníc

Výťažok z akcie bude venovaný Martinovi Nociarovi

Záujemcovia o súťaž v pečení vianočného pečiva (sladkého i slaného) sa môžu prihlásiť v KD na t.č. 034-7794493 alebo na obecnom úrade. Koláče /stačí 10 ks/ do súťaže treba odovzdať v KD v piatok 14.12. od 10.00 do 16.00 hod. v sobotu 15.12. od 9.00 do 10.30 hod.

OZNAMY:


Obec Veľké Leváre organizuje:

  • v utorok 19.2.2019 zájazd Radošinského naivného divadla na predstavenie so SĽUK-om MALÝ VEĽKÝ MUŽ. Vstupné s dopravou je 27,-€.Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome.
  • vo štvrtok 28.3.2019 zájazd do Slovenského národného divadla na operu TURANDOT . Vstupné s dopravou je 25,-€, ZŤP - 15,-€. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome.

ikona youtube    OBEC  VEĽKÉ  LEVÁRE - Dokument

kollárovci

ikona Ponuka práce - Pedagogický asistent pre žiaka so zdravotným znevýhodnením

ikona Ponuka pracovnej pozície - lektor nemeckého jazyka


Rozpis vývozu triedeného odpadu na II.polrok 2018 Veľké Leváre

DÁTUM Deň Pet Pap Sklo
13.07.2018 Piatok X    
24.07.2018 Utorok      X
10.08.2018 Piatok X    
28.08.2018 Utorok   X  
13.09.2018 Štvrtok X    
11.10.2018 Štvrtok X
   
30.10.2018 Utorok   X
 
12.11.2018 Pondelok X    
27.11.2018 Utorok      X
19.12.2018 Streda X    
20.12.2018 Štvrtok   X  

Rozpis vývozu triedeného odpadu na I.polrok 2019 Veľké Leváre
 
DÁTUM Deň Pet Pap Sklo
21.1.2019 Pondelok X    
18.2.2019 Pondelok X    
21.2.2019 Štvrtok   X  
21.3.2019 Štvrtok     X
22.3.2019 Piatok X    
24.4.2019 Streda   X  
30.4.2019 Utorok X    
24.5.2019 Piatok X    
20.6.2019 Štvrtok X    
25.6.2019 Utorok   X  


OZNÁMENIE

Obec Veľké Leváre oznamuje občanom, že zabezpečuje separovaný zber odpadu. Zberové stojiska boli v obci zrušené. Občania obdržali modrú popolnicu na papier, zelenú popolnicu na sklo, od zberovej spoločnosti plastové vrecia na plasty, kovy a tetrapaky.

 

-          Modré popolnice: papier

-          Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod .)
   Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod .

 

-          Zelené popolnice: sklo

-          Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod
    Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

Plastové vrecia: plasty, kovy, tetrapaky

Plasty, kovy, tetrapaky - zbierajú občania do vriec dodaných zberovou spoločnosťou.

Naplnené vrecia nechajú v určenom termíne pred rodinným domom. Spoločnosť ich vyvezie.

     Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky .
     Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod .

-            Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov.
    Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi .

-          Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kozmetiky .
      Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.

Termíny vývozov na separovaný odpad sú uvedené na webovej stránke obce, v informačnej tabuli pred obecným úradom, prípadne si leták môžete prevziať osobne.Prevádzkový poriadok zberného dvora vo Veľkých Levároch nájdete v sekcii:
Samospráva / Zberný dvor

Zberný dvor je otvorený:   streda 13.00 - 17.00
                                                 sobota  9.00 - 12.00

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

·         Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

·         Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do
  predajne.

·         Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad
  občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia
  prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

·         Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí
  zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená
  a nápojovým kartónom oranžová farba. Riaďte sa
  pravidlami triedenia vašej obce.

         ·        V prípade otázok nás kontaktujte:
            email: obce@envipak.sk

            ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava


Ako vybaviť vývoz žúmp na čistiareň odpadových vôd:
Firma na základe zmluvy s Obcou Veľké Leváre zabezpečuje vývoz žúmp pre obyvateľov neodkanalizovaných častí obce za cenu rovnajúcu sa polovici komerčnej ceny. Obec dopláca zvyšných 50% ako motivačný príspevok, ktorý by mal podporovať oficiálne nakladanie s tekutým odpadom a zabrániť jeho nelegálnemu vypúšťaniu.

K vybaveniu je potrebné:
Kontaktovať ponúkané firmy v nižšie uvedenej tabuľke, vývoz sa bude zabezpečovať na základe telefonických objednávok od občanov

Poskytovateľ uhradí platbu za vývoz a likvidáciu zo žúmp na základe faktúry. Prílohou faktúry bude fotokópia dokladov o vývoze obsahu žúmp od občanov obce Veľké Leváre (doklad z registračnej pokladne alebo faktúra za vývoz občanovi).

V účtovanom poplatku firiem za vývoz žúmp je už príspevok obce zarátaný

Zoznam ulíc, kde nie je kanalizácia:
Štefánikova /čiastočne je odkanalizovaná/, SNP, Krivá, Výmoľ, Habánsky dvor /čiastočne je odkanalizovaná/, Zámočnícka, Priechodná, Krížna, Zadná, Riadok, Boskovičova, Vinohradnícka, Pekná, Slnečná, M. Benku, Pri cintoríne, K jazeru, Hrnčiarska, Hasičská, , Na brehu, Pinelova, Školská, Kukučínova, Gaštanová, Kadlečíkova, Rudavná, Maliarikova, Komenského, J. Hollého, Štúrova, Hlinisko, Jurkovičova, Nádražná, Starý dvor, Hviezdoslavova, Továrenská, Hroznová, Krátka, Orechová, Pekárska, Prašná.
 

Spoločnosť

Cena za odvoz jednej cisterny

Max. objem cisterny

Kontaktné telefónne čísla

Anton Volek - Nákladná doprava

21,- €

11 m3

0905 539 6780905 539 678

DOP-KONT, spol. s r.o. Jarolím Kleinedler

21,- €

11 m3

0905 268 0130905 268 013


Kontat: Ľubica Kunáková, 034/7794107
e-mail: ocuvl.matrika@gmail.com