Obecná rada

Obecná rada bola uznesním č. 90/2011 ku dňu 1.7.2011 zrušená