Nazov spoločnosti
Veľké Leváre
Obecný úrad
Štefánikova 747, 908 73   Veľké Leváre
Tel.: 034 / 779 41 07    Fax: 034 / 779 43 17
ocuvl@stonline.sk

Rímskokatolícka cirkev

Kliknutím na tento odkaz sa dostanete na stránky farnosti vo Veľkých Levaroch