História

História stolnotenisového oddielu


       Začal svoju činnosť v máji 1951 a už jeho začiatky boli veľmi úspešné. V tomto začínajúcom období hráčsky kolektív tvorili: G. Švantner, J.Jurkovič, M.Dobiš, L.Kuník, A.Pribiš, K.Jurkovič, I.Anderlíček, A.Valachová, J.Hafnerová.
      Od začiatku kráčal stolnotenisový oddiel vo Veľkých Levároch mílovými krokmi vpred, pod vedením jeho zakladateľa a súčasne jedného z najlepších hráčov Gejzu Švantnera. Hneď v prvom roku aktívnej činnosti sa oddiel stal preborníkom okresu a postúpil do krajskej súťaže, v ktorej si tiež nadmieru dobre viedol a umiestnil sa na prvom mieste.
V treťom roku trvania oddiel hral v novoutvorenej súťaži Bratislavského kraja, kde sa súčasne sledovala výkonnosť družstiev. Prvé dve mužstvá mali postupovať. V tejto súťaži sa umiestnil náš oddiel na druhom mieste a tak sa kvalifikoval ako jediný d e d i n s k ý oddiel ČSR do celoštátnej súťaže skupiny D. V tejto ťažkej konkurencii veľmi dobre obstál, keď sa umiestnil na čestnom treťom mieste za Trnavou a Košicami. Pre oživenie pamäti uvádzame tabuľku z tejto majstrovskej súťaže ročníka 1955 – 56.

1. Lokomotíva Trnava               14   9   2   3    20 bodov
2. Lokomotíva Košice                14   9   2   3    20
3. Tatran Veľké Leváre             14   8    2   4     18
4. Lokomotíva Levice                14   8   1   5    17
5. Tatran Žilina                        14   6   1   7    13
6. Slovan Prešov                      14   5   1   8    11
7. Baník Handlová                     14   3   2   9     8
8. Tatran Banská Bystrica          14   2   1  11     5

      O túto úspešnú reprezentáciu sa zaslúžili nasledovní členovia : S.Hlavenka, G.Penkovský, Š.Baláž, J.Jurkovič, Rakovický, Zúbek a V.Ábel. Zo žien I.Pellerová, A.Ondrušková, A.Sčasná, A.Elingerová.
      V roku 1955 boli najúspešnejší hráčmi oddielu: Štefan Baláž, Stanislav Hlavenka, ktorí už vo svojom mladom veku dosahovali pozoruhodné výsledky. V tomto čase v oddiele hralo 7 mužov, 4 ženy, 4 dorastenci. Oddiel mal aj školného trénera, ktorý bol zároveň predsedom trénerskej rady KVTVŠ v Bratislave – Gejza Švantner. Okresné prebory v tomto období boli ľahkou záležitosťou pre stolných tenistov Veľkých Levár, ako u mužov tak aj u žien. Dokonca dorastenec Štefan Baláž viedol v ročníku 1955 – 56 tabuľku dorastencov Západoslovenského kraja v súťaži mužov.
      V 60-tych rokoch sa oddiel rozrástol na 6 družstiev. Ženy v krajskom prebore s prevahou vyhrali svoju skupinu a boli tiež úspešné v kvalifikačnom turnaji v Žiline, kde si vybojovali účasť do druhej ligy. O tento krásny úspech sa pričinili: Ondrušková, Pellerová, Švantnerová, Maštalírcová, Sčasná. Muži „A“ družstva v krajskom prebore s desiatich účastníkov na piatom mieste. Dorastenky „A“ družstva sa umiestnili na 4.mieste, dorastenky béčka na 11.mieste. Dorastenci v krajskom prebore pre nedostatok hráčov zo súťaže vypadli. Rezerva mužov sa umiestnila v krajskom prebore na 8.mieste.
Súťažné obdobie 1963 – 64 možno smelo nazvať uspešným v 15-ročnej činnosti oddielu. Družstvo žien svojimi výsledkami a chovaním dobre reprezentovalo nielen TJ Prefa, ale i obec Veľké Leváre. V rámci okresu boli stále veľmoc, čoho dôsledkom boli majstrovstvá okresu. Majstrami okresu v stolnom tenise pre rok 1964 boli Baláž, Švantnerová, Dobišová. V štvorhrách Baláž, Jurkovič – Švantnerová, Maštalírcová. Baláž, Švantnerová – Švantnerová-Dobišová, Maštalírcová, Švarc, Žilavý-Švantnerová, Dobišová.
Po týchto úspešných rokoch začala sa však postupne prejavovať v stolnom tenise kríza, zapríčinenáviacerými skutočnosťami. Bol to predovšetkým nedostatok dobrovoľných funkcionárov – vedúcich jednotlivých družstiev, nedostatok vlastných priestorov pre hru, z čoho vyplýva slabšia starostlivosť o výchovu najmladšieho dorastu. Po odchode starších hráčov a hráčok z aktívnej činnosti, odsťahovaním sa do iných miest, ako aj pre nepochopiteľný všeobecný nezáujem sa postupne počet družstiev v súťaži zužoval tak, že v roku 1967 ostali v súťaži krajského preboru len muži. Títo však v nasledujúcej súťaži nepokračovali.
      Na úspešnú činnosť stolnotenisového oddielu v minulosti sa nadviazalo v roku 1972, keď zásluhou najmä J.Franzena, P.Žilavého, I.Hollého, Š.Baláža, začalo znovu hrať. Družstvo mužov sa prihlásilo do okresného preboru a zapojením sa i ďaľších starších hráčov S.Hlavenku a J.Jurkoviča aj túto súťaž vyhralo. Postúpilo do krajského preboru, v ktorej si úspešne počína. Zvýšený záujem o stolnýtenis z radov mladších, umožnil prihlásiťdo súťaže aj „B“ družstvo mužov, ktorá si úspešne vedie v okresnom prebore.Na majstrovsvách okresu pre rok 1973 v súťaži jednotlivcov obsadili naši pretekári : I.Hollý 2.miesto a Š.Baláž 3.miesto. Vo štvorhrách sa stali títo pretekári majstrami okresu.
hollý alena   dekret majstri okresu
Ivan Hollý  a  Anton Aléna