Nazov spoločnosti
Veľké Leváre
Obecný úrad
Štefánikova 747, 908 73   Veľké Leváre
Tel.: 034 / 779 41 07    Fax: 034 / 779 43 17
ocuvl@stonline.sk

Kalendár akcií


Podujatia vo Veľkých Levároch v roku 2018

Január . 20.01.2018  Karneval

               23.01.2018   Odber krvi


Február  - 10.02.2018  - Fašiangový sprievod DFS Leváranek po dedine 10.00 hod.

Marec     - Dopoludnia s knihou – čítanie pre deti v KD
                   a čítanie pre škôlkarov v centre voľného času
                - 3.3.2018
Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce v telocvični ZŠ 
                 - 28.03.2018 - Veľkonočný šachový turnaj
                 - 21.03.2018 - Zhotovovanie veľkonočných ozdôb o 15.00 v KD

 Apríl       - 14.4.2018 - výlet - Tajomné hrady v Karpatoch

                  - 28.04.2018 -  Stavanie máje – DFS Leváranek o 18.00 hod.

 Máj        - 21.05.2018 Odber krvi
                -
24.06.2018  Športové hry na ihrisku – Jednota dôchodcov
               
- 26.05.2018 Detský folklórny festival v Habánskom dvore

                   Turistika a cyklistika - podľa výberu a počasia

Jún         02.06.2018  MDD na ihrisku
               

Júl          01.07.2018 Habánsky hodový jarmok
               -  Kúpanie v Lipote – podľa počasia aj jún alebo august
             

September   - 22.9.2018 - Súťaž vo varení gulášu
                     - 29.09. – 1.10.2018 Výstava ovocia a zeleniny
                    -  turistika a cyklistika podľa počasia

Október      - zhotovovanie šarkanov
                    -  21.10.2018  posedenie s dôchodcami
                   
27.10.2018 Zábava k 15.výročiu založenia DFS Leváranek

 November - zhotovovanie adventných vencov a vianočných ozdôb
                   
December   - 02.12.2018    Mikuláš v KD
                     - 15.12.2018   Levársky advent súťaž v pečení vianočných koláčov
                     - vianočné vystúpenie DFS Leváranek
                     -  vianočný turnaj v tlaku vo fitnese