Kultúra športmarec mesiac knihyadvent 2016 Plagát

V sobotu 10. 12. 2016 sa uskutočnil VI.ročník Levárskeho adventu. Na výstavu vianočného pečiva priniesli šikovné gazdinky 58 druhov suchých a krémových zákuskov a slaného pečiva. Návštevníci podujatia sa mohli nielen pokochať pohľadom, ale jednotlivé druhy aj ochutnať.  Pripravené bolo bohaté občerstvenie – vianočná kapustnica, guláš z diviny, cigánske pečienky, punč, varené víno, káva, čaj, alko a nealko nápoje. Zakúpiť si mohli med, medovinu, vianočné dekorácie a vianočné oblátky. Akcia bola spestrená  pekným kultúrnym programom, v ktorom v jednotlivých pásmach vystúpili deti z Materskej a Základnej školy, súbor Leváranek, spevácka skupina Leváranky, Tomáš Kovarovič a Adrián Baláž. Výťažok z celého podujatia v sume 1290,- €  bol venovaný Markovi Kujanovi, ktorý je po vážnej autonehode ťažko zdravotne postihnutý a bude použitý na kúpeľnú liečbu. Veľké poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili a finančne prispeli, organizátorom Obci Veľké Leváre,  členom sociálnej zdravotnej a bytovej komisie a komisie pre kultúru, šport a školstvo  a sponzorom akcie - Obci Veľké Leváre, Základnej organizácii poľovníckeho zboru, pánovi Ľubomírovi Staškovi, pani Otílii Hájkovej, pánovi Petrovi Kovarovičovi a OZ Na kopci


Komisia pre kultúru, šport a školstvo

 Vás pozýva na tieto výlety

14.5.2016 – sobota  Sútok Moravy a Dyje – cyklistika

zraz o 8.00 hod. pri kultúrnom dome

21.5.2016 – sobota   Na čiernu skalu – turistika

zraz o 7.20 hod. na autobusovej zastávke pri domácich potrebách

11.6.2016  - sobota  Na Plavecký hrad – cyklistika

zraz o 8.00 hod. pri kultúrnom dome

Výlety sa uskutočnia len za priaznivého počasia

Bližšie informácie na t. č. 0347794493 alebo v kultúrnom domeOznam:
Vážení priatelia, v krátkej dobe výjde v SLOVARTE moja ďalšia kniha, román Habánka ( http://www.martinus.sk/?uItem=188424 ) ktorého dej sa odohráva aj vo Vašej obci. Budem rád, ak na to upozorníte svojich občanov prípadným oznamom na Vašej stránke.

S vďakou a pozdravom, Vojtech Czobor, spisovateľ

www.vojtech-czobor.eu