Info pre občanov

    Rozpis triedeného odpadu II.polrok 2016  
      Veľké Leváre    
             
  DÁTUM Deň Pet Pap Sklo  
   
  19.07.16 Utorok X      
  22.08.16 Pondelok X      
  21.09.16 Streda X      
  26.09.16 Pondelok   X    
  25.10.16 Streda X      
  10.11.16 Štvrtok   X    
  22.11.16 Utorok X      
  30.11.16 Streda     X  
  19.12.16 Pondelok X      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Plasty, kovy, tetrapaky - zbierajú občania do vriec dodaných spoložnosťou tekos.  
  Naplnené vrecia v určenom termíne nechajú pred rod.domov. Spoločnosť ich vyvezie.
  Sklo - môžu občania vyvážať na stojiska v obci alebo na zberný dvor.  
  Papier - môžu občania vyvážať na stojiska v obci alebo na zberný dvor.  
             
             
             
  Ostatné comodity vyvážajú občania na zberný dvor v zmysle VZN č. 1/2016 o odpadoch,
  ktoré je zverejnené na našej webovej stránke.      
  Zberný dvor je otvorený:        
  Streda: 13,00 - 17,00        
  Sobota:   9,00 - 12,00        


ikona ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE VEĽKÉ LEVÁRE ZA ROK 2015