Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Leváre

           Obec Veľké Leváre oznamuje všetkým občanom, že na obecnom úrade vo Veľkých Levároch je k dispozícii na verejné pripomienkovanie návrh Komunitného plánu. Návrh je k dispozícii u p. Ivety Studeničovej alebo u p. Ľubici Kunákovej.

                                                                                                           Štefan Kudlička
                                                                                                            starosta obce

ikona Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Leváre