Hlásenia obecného rozhlasu

Dátum hlásenia: 23. 6. 2017

Obec Veľké Leváre oznamuje začiatok prerokovania návrhu zmien a doplnkov Územného plánu obce Veľké Leváre. Návrh je k nahliadnutie do 19.júla 2017 na stavebnom úrade  počas stránkových hodín a internetovej stránke obce Veľké Leváre.

Občianske združenie Čisté srdce v spolupráci s Centrom záujmových aktivít a Základnou školou s materskou školou vo Veľkých Levároch, ponúka deťom predškolského veku prázdninovú aktivitu PRÍPRAVNÍČEK v Centre. Aktivita prispieva k plynulému prechodu detí z materskej školy do 1. ročníka základnej školy. Prípravníček sa bude konať počas letných prázdnin každý pondelok v čase od 9,00 do 12,00 hod. v Centre záujmových aktivít. Prvé stretnutie s deťmi bude v pondelok 10. júla 2017. Desiata a pitný režim pre deti bude zabezpečený. V prípade záujmu sa môžu rodičia informovať telefonicky na čísle 0911/779 311 alebo osobne v Centre záujmových aktivít.

Obec Moravský Svätý Ján pozýva na Svätojánsky jarmok, ktorý sa bude konať v sobotu 24. júna 2017. Pripravené sú  predajné stánky, stánky  s občerstvením a bohatý program pre deti. O zábavu sa postará dychová hudba Búranka a detská rocková skupina Little Rockers.

JOPERAGROUP príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov s platným preukazom spôsobilosti do súkromnej bezpečnostnej služby pre objekt vo Veľkých Levároch. Bližšie informácie na tel. čísle 0915/ 761 334.

Kto stratil kľúče na križovatke nech sa prihlási na Obecnom úrade.