Hlásenia obecného rozhlasu

Dátum hlásenia: 17. 1. 2018

Upozorňujeme občanov, ktorí si ešte neprevzali plomby na vývoz komunálneho odpadu pre rok 2018, aby si ich prišli vyzdvihnúť  na obecný úrad  počas úradných hodín. Nádoby označené plombami z minulého roku nebudú vyvezené.

Oznamujeme občanom, že zajtra bude vývoz plastov.

Pani Blažejová pozýva občanov zajtra o 10,00 hod. do kultúrneho domu na prednášku o zdravom stravovaní. Vstup je voľný. Pripravené je malé občerstvenie.

Obec Veľké Leváre, Komisia pre kultúru, šport a školstvo a Občianske združenie Na Kopci pozýva deti na karneval v sobotu 20. januára o 15,00 hod. do kultúrneho domu.

Obecný úrad, Miestny spolok Slovenského červeného kríža a sociálna komisia organizuje v utorok 23. januára odber krvi od 8,00 hod. v kultúrnom dome. Odberu sa môže zúčastniť občan vo veku 18 až 60 rokov. 

Obec Veľké Leváre príjme do trvalého pracovného pomeru opatrovateľku. Bližšie informácie u prednostky úradu, alebo na tel. č. 034 77943 17.

Spoločnosť GG Cables and Wires Veľké Leváre, ktorá sa zaoberá výrobou káblových zväzkov, príjme väčší počet zamestnancov do výroby na hlavný pracovný pomer. Práca je vhodná pre mužov aj ženy. Pracuje sa v dvoj a trojzmennej prevádzke, víkendy voľné. Doprava je zabezpečená. Bližšie informácie na tel. č. 034 32 46 537, alebo osobne v pondelok, stredu a v piatok o 12,30 priamo v závode vo Veľkých Levároch.

Dobrovoľný hasičský zbor pozýva občanov na 4. Hasičský ples v sobotu 27. januára o 19,00 hod. do kultúrneho domu. Do tanca budú hrať Bečkovi chlapci a skupina Aspero. Vstupné je 15,- € a zahŕňa dve večere. Pripravená je bohatá tombola. Vstupenky si môžete zakúpiť u pána Volka na tel. č. 0905 539 678, alebo p. Škrhu v novinovom stánku. 

Smútiaca rodina Smolíková, Martinkovičová a Hurbanová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Ruženy Smolíkovej sa bude konať v sobotu 20. januára o 14,00 hod. v dome smútku vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 13,00 hod.