Hlásenia obecného rozhlasu

Dátum hlásenia: 21. 03. 2018

Obec Veľké Leváre organizuje v piatok 20. apríla zájazd na divadelné predstavenie Sen svätojánskej noci do divadla Astorka. Vstupné s dopravou je 18,- €, dôchodcovia, študenti a ZŤP 12,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva všetkých svojich členov na hodnotiacu členskú schôdzu, v nedeľu 25. marca o 15,00 hod. do kultúrneho domu.

Oznamujeme občanom, že v utorok 27. marca bude vývoz skla.

Kto stratil kľúče od auta na Boskovičovej ulici, nech sa prihlási na obecnom úrade.