Hlásenia obecného rozhlasu

Dátum hlásenia: 16. 11. 2018

Obec Veľké Leváre organizuje v sobotu 19. januára zájazd na balet Esmeralda do Slovenského národného divadla. Vstupné s dopravou je 25,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome do 21. novembra.

Súkromná stredná odborná škola na Exnárovej ulici 20 v Bratislave pozýva žiakov deviateho ročníka základnej školy a ich rodičov na deň otvorených dverí dňa 20. novembra od 8,00 do 15,00 hod. Môžete vidieť priestory školy, dozviete sa viac o možnostiach štúdia v trojročných a štvorročných odboroch ako napr. stolár, inštalatér, elektrotechnik, autoopravár a v mnohých ďalších. Školné sa neplatí.

Dňa 10. januára o 18,00 hod. sa bude konať v kultúrnom dome vystúpenie Kollárovcov.  Vstupenky za 16,- € si môžete zakúpiť v kultúrnom dome.