Nazov spoločnosti
Veľké Leváre
Obecný úrad
Štefánikova 747, 908 73   Veľké Leváre
Tel.: 034 / 779 41 07    Fax: 034 / 779 43 17
ocuvl@stonline.sk

Hlásenia obecného rozhlasu

Dátum hlásenia: 23. 2. 2018

Komisia pre kultúru, šport a školstvo organizuje v sobotu 3. marca v telocvični Základnej školy Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome, na tel. č. 034 77944 93, alebo priamo pred začiatkom turnaja.