Nazov spoločnosti
Veľké Leváre
Obecný úrad
Štefánikova 747, 908 73   Veľké Leváre
Tel.: 034 / 779 41 07    Fax: 034 / 779 43 17
ocuvl@stonline.sk

Hlásenia obecného rozhlasu

Dátum hlásenia: 22. 1. 2018

Západoslovenská energetika oznamuje, že  do 27. januára bude vykonávať odpočet elektromerov. Občania, ktorí sa nezdržujú doma, nech odpočet vystavia na viditeľné miesto.

Obecný úrad, Miestny spolok Slovenského červeného kríža a sociálna komisia organizuje zajtra odber krvi od 8,00 hod. v kultúrnom dome. Odberu sa môže zúčastniť občan vo veku 18 až 60 rokov. 

Kto má záujem o vystúpenie Lúčnice v sobotu 10. februára v Bratislave, môže sa prihlásiť v kultúrnom dome do stredy 24. januára. Vstupné s dopravou je 24,- €.

Obec Veľké Leváre organizuje zájazd na modernú adaptáciu baletu Rómeo a Júlia - Tak ako včera, v stredu 11. apríla do Slovenského národného divadla do Bratislavy. Vstupné s dopravou je 23,- € ZŤP 14,- €. Prihlásiť sa môžete do 5. februára v kultúrnom dome.

Obec Veľké Leváre príjme do trvalého pracovného pomeru opatrovateľku. Bližšie informácie u prednostky úradu, alebo na tel. č. 034 77943 17.

Združenie rodičov a Základná škola s materskou školou Veľké Leváre pozýva občanov na 17. školský ples 10. februára od 19,00 hod. do kultúrneho domu. Vstupné je 17,- € a zahŕňa prípitok, večeru, fľašu vína na pár, kávu, nealko a polnočný guláš. Pripravená je bohatá tombola. Do tanca bude hrať skupina Borovienka. Vstupenky si môžete zakúpiť u pani Zdenky Vrablecovej, tel. č. 0908 693 256,  v materskej škole, alebo v kultúrnom dome.

Smútiaca rodina Smolíková, Martinkovičová a Hurbanová ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulej Ruženy Smolíkovej.

Smútiaca rodina Dunárová, Krupčíková a Habudová ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulého Karola Dunára.