Dotácie

BSK
Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej dotačnej schémy pre rok 2018 finančne podporil tieto projekty:

"DFF - Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch"  - 1 000,00 €

"Habánsky hodový jarmok" – 1000,00 €


Obec Veľké Leváre získala z Fondu pre podporu umenia - 1000 € na projekt - Doplnenie a aktualizácia knižného    fondu v Obecnej knižnici vo Veľkých Levároch.


Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej dotačnej schémy pre rok 2017 finančne podporil tieto projekty:

 "DFF - Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch"  - 1 000,00 €

"Habánsky hodový jarmok" – 1000,00 €

"Technika na ozvučenie kultúrno-spoločenských podujatí (lepší zvuk - lepšie počuť)" – 2000,00 €

„Športové aktivity v obci Veľké Leváre – materiálové vybavenie“ – 900,00

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2016 finančne podporil tieto projekty:

 

DFF – Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch sumou 1350,- €

Habánsky hodový jarmok sumou 880,-

Podpora DFS Leváranek – materiálové vybavenie sumou 1620,- €

Scénické osvetlenie javiska v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch sumou 5000,- €