Voľby 2014

 

Výsledky komunálnych volieb
konaných 15. 11. 2014
v obci Veľké Leváre

počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 3023
volieb sa zúčastnilo                                 1555
počet platných hlasov pre starostu            1541
počet platných hlasov pre poslancov          1480

percento účasti                                      51,4%

Bc. Štefan Kudlička             923
Ján Hýll                             338
Mgr. Jozef Maslín                 226
Pavol Vrabček                      54Poslanci:
1. MUDr. Boris Chynoranský ...........650
2. Marta Bordáková.......................626
3. Ing. Richard Nimsch................... 588
4. Marián Lukáček.......................... 521
5. Jozef Hlavenka ...........................510
6. Bc. Jozefína Fábiková .................492
7. Ing. Róbert Pernička ..................487
8. Marek Kalivoda ......................... 376
9. Mgr. Jozef Maslín .......................373
10. František Kujan ..................... 368
11. Marta Luliaková ......................358
12. Peter Iser .............................. 314
13. Mgr. Ivan Hollý ....................... 309
14. Jozef Richveis .........................309
15. Miroslav Repáň .......................284
16. Ing. Stanislav Čermák............ 258
17. Mgr.Art. Rastislav Ballek, R.B.Art.D 246
18. Mgr. Pavol Vrablec, PhD. ........ 236
19. Ing. Lucia Šimková .................233
20. Mgr. Ladislav Rigáň ................208
21. Mária Vrablicová ....................206
22. Ing. Tomáš Michálek ..............187
23. Petra Skácalová ....................174
24. Pavol Vrabček....................... 129
25. Ing. Pavol Skoršepa............. 128
26. Ing. Ján Pullman ...................127
27. Irena Jurkovičová .................105
28. Ing. Milan Dunár ....................79

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

     Veľké Leváre

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Veľkých Levároch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

    Meno, priezvisko1), akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana2)

 

 

1. Ján Hýll, 53 r., technik, Veľké Leváre č. 1037, nezávislý kandidát

           

2. Štefan Kudlička, Bc., 57 r., starosta, Veľké Leváre č. 611, nezávislý kandidát

 

3. Jozef Maslín, Mgr. 42 r., manager, Veľké Leváre č. 63, Koalícia politických strán - SDKÚ – DS, SIEŤ, NOVA, Sloboda a Solidarita

 

4. Pavol Vrabček, 39 r., stavebník, Veľké Leváre č. 362, nezávislý kandidát

 

V

Veľké Leváre

Dátum:

25.09.2014

     

                                                                                              Iveta Ferenčičová

predseda volebnej komisie

 

 

 


VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

vo Veľkých Levároch

 

 

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Veľkých Levároch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

    Meno, priezvisko1), akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana2)

1.  Rastislav Ballek, Mgr.Art R.B.Art.D., 43 r., divadelný režisér, Veľké Leváre č. 351, KDH

2.  Marta Bordáková, 66 r., zdravotná sestra, Veľké Leváre č. 305, KDH

3.  Milan Dunár, Ing., 56 r., poľnohospodár, Veľké Leváre č. 310, ASV

4. Stanislav Čermák, Ing., 40 r., agronóm, Veľké Leváre č. 711, KDH

5.  Jozefína Fábiková, Bc., 61 r., sociálna pracovníčka, Veľké Leváre č. 558, nezávislý kandidát

6.  Jozef Hlavenka, 37 r., zdravotnícky záchranár, Veľké Leváre č. 131, nezávislý kandidát

7.  Ivan Hollý, Mgr., 42 r. technik, Veľké Leváre č. 156, SDKÚ – DS, SIEŤ, NOVA, Sloboda a Solidarita

8.  Boris Chynoranský, MUDr., 42 r., lekár, Veľké Leváre č. 596, KDH

9.  Peter Iser, 48 r., štátny zamestnanec, Veľké Leváre č. 391, nezávislý kandidát

10. Irena Jurkovičová, 62r., živnostníčka, Veľké Leváre č. 916, SMER - SD

11. Marek Kalivoda, 37 r., servisný technik, Veľké Leváre č. 915, KDH

12  František Kujan, 48 r., elektrotechnik, Veľké Leváre č. 1302, nezávislý kandidát

13. Marián Lukáček, 34 r., vedúci výroby, Veľké Leváre č. 1028, nezávislý kandidát 

14. Marta Luliaková, 50 r., zdravotnícky záchranár, Veľké Leváre č. 842, nezávislý kandidát

15. Maslín Jozef, Mgr., 42 r., manager, Veľké Leváre č. 63, SDKÚ – DS, SIEŤ, NOVA, Sloboda a Solidarita

16. Tomáš Michálek, Ing., 28 r., projektant, Veľké Leváre č. 655, SDKÚ – DS, SIEŤ, NOVA, Sloboda a Solidarita

17. Richard Nimsch, Ing., 34 r., manažér, Veľké Leváre č. 268, KDH

18. Róbert Pernička, Ing., 40r., IT Aplikačný inžinier, Veľké Leváre č. 1170, KDH

19. Ján Pullman, Ing., 40r., riaditeľ, Veľké Leváre č. 164, SDKÚ – DS, SIEŤ, NOVA, Sloboda a Solidarita

20. Miroslav Repáň, 37 r., Leen koordinátor, Veľké Leváre č. 1260, SDKÚ – DS, SIEŤ, NOVA, Sloboda a Solidarita

21. Ladislav Rigáň, Mgr., 45r., dopravný manažér, Veľké Leváre č. 979, SMER - SD

22. Jozef Richveis, 52 r., SZČO, Veľké Leváre č. 389, KDH

23. Petra Skácalová, 38 r., operátor poľnohospodárskej výroby, Veľké Leváre č. 549, SMER - SD

24. Pavol Skoršepa, Ing., 40 r., vedúci výroby, Veľké Leváre č. 1171, KDH

25. Lucia Šimková, Ing., 46r., ekonómka, Veľké Leváre č. 1128, KDH

26. Pavol Vrablec, Mgr. PhD., 34 r., historik, Veľké Leváre č. 649, KDH

27. Pavol Vrabček, 39 r., stavbár, Veľké Leváre č. 362, nezávislý kandidát

28. Mária Vrablicová, 52 r., hlavná kuchárka, nezávislý kandidát

 

V

Veľké Leváre

Dátum:

25.9.2014

     

                                                                                                        Iveta Ferenčičová

predseda volebnej komisie

 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

                                                           

 

Počet obyvateľov obce Veľké Leváre

  V zmysle zákona č. 346/1990 Zb, o voľbách do orgánov samosprávy obcí, obec Veľké Leváre zverejňuje počet obyvateľov  ku dňu vyhlásenia volieb

 3660

 


Z O Z N A M    P O L I T I C K Ý C H     S T R Á N    A   H N U T Í

Názov politickej strany, politického hnutia Skratka
AGRÁRNA STRANA VIDIEKA  ASV
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA  DOST
Demokratická strana  DS
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA  EDS
HLAS - Demokratická aliancia Slovenska  HLAS
Hnutie za demokraciu  HZD
Hnutie za demokratické Slovensko HZDS
IDEA IDEA
JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska JEDNOTA-ĽSS
JEDNOTNÉ SLOVENSKO  JS
Koalícia občanov Slovenska  KOS
Komunistická strana Slovenska  KSS
Konzervatívni demokrati Slovenska  KDS
Kresťanská ľudová strana  KĽS
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA  K SNS
Kresťanskodemokratické hnutie  KDH
LEPŠIA ŠTVRŤ  
Ľudová strana  ĽS 
Ľudová strana Naše Slovensko  ĽS Naše Slovensko
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség MKDA-MKDSZ
Magnificat Slovakia  MS
MLADÁ PETRŽALKA  
MOST - HÍD   
Národ a Spravodlivosť - naša strana  NaS-ns
NÁŠ KRAJ  NÁŠ KRAJ
Nezávislé fórum  NF
NEZÁVISLÝ  
NOVA NOVA
NOVÁ DEMOKRACIA  ND
NOVÝ PARLAMENT  NP
Občania Slovenska Občania SR
Občianska konzervatívna strana  OKS
Občianski liberáli  OL
Obyčajní ľudia   
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti   
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ   
PRIAMA DEMOKRACIA PD
Prosperita Slovenska  PS
Robíme to pre deti - SF   
Rómska iniciatíva Slovenska  RIS
SIEŤ  
Sloboda a Solidarita  SaS
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  SDKÚ-DS
Slovenská ľudová strana  SĽS
Slovenská národná strana  SNS
SMER - sociálna demokracia  SMER-SD
Strana demokratického Slovenska SDS
Strana demokratickej ľavice  SDĽ
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja  SMK-MKP
Strana mladých ľudí SMĽ
Strana moderného Slovenska   
Strana občanov Slovenska  SOSKA
Strana občianskej ľavice SOĽ
Strana patriotov  PATRIOTI
Strana práce  SP
Strana rómskej koalície - SRK  SRK
Strana Rómskej únie na Slovensku  SRÚS
Strana TIP TIP
Strana zelených  SZ
Strana zelených Slovenska  SZS
TREBIŠOV NAHLAS  
ÚSVIT  ÚSVIT
VZDOR - strana práce VZDOR
Združenie robotníkov Slovenska  ZRS
Zelená vlna  ZV
Zelení-Strana národnej prosperity  Z-SNP
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska  Zmena zdola, DÚ
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA  7 STATOČNÝCH
99 % - občiansky hlas