2012


Enviropark Nafta a.s. a Nadácia SPP podporujú rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie
Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP darovala Združeniu obcí Enviropark Pomoravie finančný príspevok vo výške 18 300,- € pre rozvoj športových aktivít a talentu detí a mládeže na Základných školách, na projekty zamerané na seniorov v našom mikroregióne. Do týchto projektov sú zapojené deti a seniori z obcí Láb, Jakubov, Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod a Studienka. Zo sumy uvedenej vyššie, sú financované projekty ako:

„Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie“
Tento projekt sa teší veľkej obľube medzi deťmi a mládežou, o čom svedčí aj fakt, že funguje už tretí rok a čoraz viac detí sa do športových aktivít zapája. Deti zápolia vo florbale a vybíjanej. Do dnešného dňa im bola zabezpečená kompletný výstroj vo forme dresov, florbalových hokejok, loptičiek, bránok, na vybíjanú boli zakúpené lopty, s ktorými by mohli trénovať. Jednotlivým družstvám sa dokúpia florbalové hokejky a loptičky, ktoré sa používaním a časom opotrebúvajú a ničia. Školy nemajú zbytočné investície a preto je tu skvelá možnosť im ponúknuť pomoc v danej forme. V dnešnej dobe máme do projektu zapojených vyše 800 detí navštevujúcich I. a II. stupeň Základných škôl. Počas celého trvania športových stretnutí bude deťom zabezpečená doprava ako i občerstvenie počas celého ich trvania.
Turnaje sa odohrajú v dňoch:
 3.12.2012 Florbal chlapci, Gajary
 4.12.2012 Florbal dievčatá II.stupeň, Gajary
 6.12.2012 Vybíjaná II.stupeň dievčatá, Veľké Leváre
 7.12.2012 Vybíjaná I.stupeň mix, Studienka
10.12.2012 Florbal chlapci, Gajary
11.12.2012 Florbal dievčatá II.stupeň, Gajary
13.12.2012 Vybíjaná I.stupeň mix, Studienka
14.12.2012 Vybíjaná II.stupeň dievčatá, Veľké Leváre


„Enviropark hľadá talent“
Tohto podujatia sa zúčastnia len tí najlepší žiaci, ktorých výber je podmienený ich celoročnou prácou a dosiahnutými výsledkami. Výber je na pedagógoch jednotlivých škôl. Deti majú možnosť predviesť svoj talent, schopnosti a nadanie v niekoľkých kategóriách ako napr. výtvarná súťaž, spev, tanec, prednes, hra na hudobný nástroj. Samostatnou kategóriou bude Iné, kde si deti samé určia tradičné i netradičné disciplíny ako napr. žonglovanie s loptou, s florbalovou loptičkou, výroba šperkov z korálikov,… . Výhercovia jednotlivých disciplín dostanú hodnotné ceny. Na porotcovské stoličky zasadnú pedagógia, odborníci na spev, výtvarné umenie a zástupkyne mamičiek. Deťom je zabezpečená doprava, celodenné stravovanie.Celé podujatie bude sprevádzané skvelým slovenským moderátorom Vratkom Studeničom.Vyvrcholením podujatia je vystúpenie Patrície Vittek. Toto podujatie je naplánované na 5.12.2012 v Závode.
Všetci sú srdečne vítaní!


„Ľuďom v najkrajších rokoch“
V tomto projekte sme sa zamerali na skupinu ľudí, ktorí nemajú také možnosti ako mladí ľudia, nakoľko sú buď indisponovaní akýmkoľvek spôsobom, alebo nemajú niekoho kto by sa o nich postaral, na nejaké spoločné stretnutia dopravil alebo majú ťažkú finančnú situáciu. Preto sme sa rozhodli zorganizovať pravidelné stretnutia pre našich seniorov. Dnešná doba a samozrejme aj finančná situácia vplýva na život našich občanov, ktorí často krát zvažujú aj kúpu najzákladnejších vecí. Mnoho spoluobčanov žije osamote, nemajú partnerov a ani žiadnu osobu, s ktorou by prehodili pár slov, prípadne sa podelili o svoje spomienky. Množstvo rodín je od seba vzdialených aj desiatky kilometrov a nemajú čas a ani finančná situácia im nedovoľuje sa stretávať. Práve týmto projektom sa už druhým rokom snažíme dožičiť našim spoluobčanom pocit, že niekomu na nich záleží a dať im priestor sa realizovať a zaspomínať si aj na ich „staré“ časy.


Dňa 30.11.2012 sa v obci Závod uskutočnilo posedenie pre seniorov, ktoré sa nieslo v duchu prevencie a bezpečnosti. Prednášku spolu s besedou viedla skúsená a fundovaná nadporučíčka Mgr. Mišovičová z Okresného riaditeľstva policajného zboru SR v Pezinku. Prednáška bola zameraná na bezpečnosť seniorov nielen v domácnostiach, modelové situácie, podávanie podnetov na kompetentné orgány. Po odbornom výklade a besede s odborníčkou na prevenciu a bezpečnosť mali možnosť seniori predviesť svoj talent v speve a hovorenom slove. Za ich výkony by sa nemusel nikto hanbiť. Podujatie bolo sprevádzané mladým hudobným duom zo Studienky.
Dňa 12.12.2012 organizujeme už tretí ročník predvianočného stretnutia seniorov nášho mikroregiónu, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Jakubove. Tohto podujatia sa zúčastnuje približne 260 našich seniorov a hostí. Program pozostáva zo súťaže v pečení vianočných koláčikov, kútika šikovných rúk a voľnej zábavy. Tentokrát však pribudne aj súťaž kreativity, kde si sami seniori zvolia aké sladké prekvapenie vytvoria. Najkrajšie výtvory budú odmenené hodnotnými cenami. Celý podvečer nás bude sprevádzať dychová hudba. Seniorom bude zabezpečená doprava, celodenné stravovanie, hodnotné ceny pre víťazov a materiál na pečenie sladkých prekvapení.


Tieto projekty sa uskutočnia vďaka finančnej podpore spoločnosti NAFTA a.s. a NADÁCII SPP.

Napísala: Zuzana Caunerová
Enviropark Pomoravie n.o., Hlavná 67, 900 61 Gajary