Obecný úrad Veľké Leváre

Adresa:
Obecný úrad
Štefánikova 747
90873 Veľké Leváre
tel, fax: 034/7794317, 034/7794316
email: ocuvl@levare.sk

Obecný úrad