Nazov spoločnosti
Veľké Leváre
Obecný úrad
Štefánikova 747, 908 73   Veľké Leváre
Tel.: 034 / 779 41 07    Fax: 034 / 779 43 17
ocuvl@stonline.sk

Obecný úrad Veľké Leváre

Adresa:
Obecný úrad
Štefánikova 747
90873 Veľké Leváre
tel, fax: 034/7794317, 034/7794316
email: ocuvl@levare.sk

Obecný úrad