SCORPO Stolar

STOLÁRSTVO - Výroba nábytku na mieru
Ing. Pavol Skoršepa
Veľké Leváre 1171
mob. 0907 743 806
e-mail: scorpo@stonline.sk