Nazov spoločnosti
Veľké Leváre
Obecný úrad
Štefánikova 747, 908 73   Veľké Leváre
Tel.: 034 / 779 41 07    Fax: 034 / 779 43 17
ocuvl@stonline.sk

Základná škola s materskou školou

Kliknutím na odkaz sa dostanete na stránky Základnej školy Veľké Leváre

http://zsvlevare.edupage.org/

Výučba nemeckého jazyka v materských školách

Základná škola s MŠ