Nazov spoločnosti
Veľké Leváre
Obecný úrad
Štefánikova 747, 908 73   Veľké Leváre
Tel.: 034 / 779 41 07    Fax: 034 / 779 43 17
ocuvl@stonline.sk

Základná škola s materskou školou

Kliknutím na odkaz sa dostanete na stránky Základnej školy Veľké Leváre

http://zsvlevare.edupage.org/


ikonaSpráva o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018


Výučba nemeckého jazyka v materských školách

Základná škola s MŠ


Cvičenie v ZŠ

Streda        18,30 PILATES so Soňou     2,50 €   karimatka

Piatok        18,30 PILATES so Soňou      2,50 €   karimatka

 Hlavný vchod ZŠ sa zamyká o 18,25 hod., treba prísť načas.

 

Pondelok, streda, piatok - JUMPING S NIKOL 19.00 – 20.00 hod.

v telocvični ZŠ vo Veľkých Levároch

vstup: 4,50 eur (poplatok za trampolíny...)