Obecné zastupiteľstvo

  • Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Veľké Leváre zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Veľké Leváre.
  • Obecné zastupiteľstvo má 11 poslancov.
  • Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.