Poslanci OZ Veľké Leváre

Volebné obdobie 2014 - 2018

Vol.obvod Poslanec Kandidát za stranu Volebné obvody podľa súp.čísiel rodinných domov
1 Jozef Hlavenka nezávislý 1-151, 1015, 1018, 1044, 1067, 1197, 1299
2 Ing. Richard Nimsch KDH 152 – 260, 995, 1001, 1013, 1020, 1048 – 1056, 1126, 1184, 1191,1200, 1201, 1209, 1215, 1230, 1260, 1261, 1262, 1287, 1288, 1311, 1320, 1324, 1325, 1362, 1365 - 1367
3 Marta Bordáková KDH 261 – 348, 1003, 1005, 1062, 1074, 1100, 1145 – 1149, 1275, 1276, 1305, 1317
4 Mgr. Jozef Maslín SDKÚ - DS, SIEŤ, NOVA, Sloboda a Solidarita 349 – 443, 323, 324, 988, 1002, 1012, 1061, 1063, 1072, 1131, 1171 - 1175, 1178 – 1180, 1194, 1198, 1199, 1236
5 Marta Luliaková nezávislý 445 – 556, 665 – 672, 989, 996, 999, 1008, 1014, 1016, 1019, 1021, 1022, 1064, 1070, 1073, 1124, 1186, 1210, 1232, 1284, 1301, 1315, 1327
6 Bc. Jozefína Fábiková nezávislý 557 – 605, 617 – 645, 1004, 1010, 1011, 1057 – 1060, 1196, 1237 – 1256, 1277 – 1279, 1300, 1335, 1336, 1375
7 Mudr. Boris Chynoranský KDH 607-616
8 Ing.Robert Pernička KDH 646 – 664, 673 – 758, 993, 1007, 1017, 1045, 1046, 1128, 1129, 1183, 1195, 1211, 1235, 1285, 1286
9 Marek Kalivoda KDH 759 – 841, 990, 998, 1000, 1023, 1075 – 1099, 1169, 1170, 1214, 1258, 1302, 1303, 1308, 1344, 1346, 1351
10 Marián Lukáček nezávislý 842 – 943, 992, 1025 – 1038, 1047, 1066, 1068, 1069, 1185, 1190, 1193, 1213, 1231, 1234
11 František Kujan nezávislý 944 – 987, 991, 994, 1006, 1024, 1039 – 1043, 1102 – 1120, 1125, 1227, 1228, 1157 – 1165, 1182, 1192, 1205 – 1208, 1354