Hlásenie obecného rozhlasu

01.03.2021

Oznamujeme občanom, že pri kultúrnom dome je tento týždeň zriadené odberové miesto na testovanie antigénovými testami. Voľné termíny sú od zajtra do piatku a je potrebné sa prihlásiť   cez rezervačný systém. Občania,  ktorí si nebudú vedieť zarezervovať termín cez internet, môžu zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. Prosíme, aby sa testovania nezúčastňovali osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná a je v karanténe. Karanténa sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti. V tomto prípade je možné sa prihlásiť na  PCR test prostredníctvom portálu  www. korona.gov.sk. 

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104.

Oznamujeme občanom, že zajtra bude vývoz papiera.

Oznamujeme rodičom, že podľa pokynov RÚVZ zostávajú triedy č.1,2,a 3 ( vrchné podlažie) v karanténe do 12.03.2021 vrátane. Karanténa je nariadená len pre deti MŠ a vybraných pedagogických zamestnancov. Všetky priestory materskej školy sú pravidelne dezinfikované, dodržiavame hygienické opatrenia v súlade s usmerneniami, komunikujeme s regionálnymi hygienikmi a riadime sa presne podľa ich pokynov. Deti z ostatných tried (dolné podlažie) budú v bežnej prevádzke. Pri príchode žiadame všetkých rodičov o dodržiavanie protiepidemických opatrení. Pri odovzdaní dieťaťa treba odovzdať čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o výnimke. Ako sme určite všetci postrehli, nové, prísnejšie opatrenia opäť obmedzia bežnú prevádzku MŠ. Predškolská dochádzka bude umožnená pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Prosíme rodičov, ktorým práca neumožňuje pracovať z domu, aby dochádzku dieťaťa nahlásili triednym učiteľkám. O presnom dátume začiatku obmedzenia Vás budeme informovať.

Smútiaca rodina Fošnárová, Pútiková, Salajová a Baďurová, oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Márie Fošnárovej sa bude konať vo štvrtok 4. marca o 11,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.