Hlásenie obecného rozhlasu

02.03.2021

Oznamujeme občanom, že pri kultúrnom dome je tento týždeň zriadené odberové miesto na testovanie antigénovými testami. Voľné termíny sú od dnes do piatku a je potrebné sa prihlásiť   cez rezervačný systém. Občania,  ktorí si nebudú vedieť zarezervovať termín cez internet, môžu zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. 

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104.

Oznamujeme rodičom, že v materskej škole  triedy č.1,2,a 3 ( vrchné podlažie) zostávajú v karanténe do 12. marca. Karanténa je nariadená len pre deti MŠ a vybraných pedagogických zamestnancov. Deti z ostatných tried (dolné podlažie) budú v bežnej prevádzke. Je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia. Pri odovzdaní dieťaťa treba odovzdať čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o výnimke. 

Smútiaca rodina Balážová, oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym,  že pohreb zosnulej Rozálie Balážovej sa bude konať vo štvrtok 4. marca o 10,30 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.