Hlásenie obecného rozhlasu

02.09.2021

Smútiaca rodina Škrabáková a Voržáčková oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulého Jozefa Škrabáka sa bude konať v sobotu 4. septembra o 15,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 14,00 hod.