Hlásenie obecného rozhlasu

03.02.2020

Oznamujeme občanom, ktorí sú prihlásení do divadla na komédiu Josef Švejk, že odchod autobusu je dnes o 17,45 hod. od obecného úradu.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo organizuje v sobotu 15. februára od 8,30 hod. v telocvični Základnej školy Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome, na tel. č. 034 7794493, alebo priamo pred začiatkom turnaja.  

Smútiaca rodina Kovárová ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulého Milana Kovára. 

Smútiaca rodina Baďurová ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulého Tomáša Baďuru.