Hlásenie obecného rozhlasu

03.06.2021

Do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie. Obec doručila do domácností, kde nie sú všetci sčítaní, upozornenie na povinnosť sčítania. Sčítať sa môžete na kontaktom mieste v kultúrnom dome, alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 034 202 3104. Kontaktné miesto je otvorené do piatka 11. júna v pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 08,00 do 12,00 a v stredu od 14,00 do 18,00 hod. Občanovi, ktorý si nesplní svoju povinnosť a nesčíta sa, môže byť udelená pokuta do výšky 250,- €. Viac informácií na obecnom úrade, alebo na webovej stránke obce.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo pozýva občanov v sobotu 5. júna  na cyklovýlet k sútoku Moravy a Dyje. Zraz účastníkov je o 8,30 hod. pred kultúrnym domom. Dĺžka trasy je asi 45 km.

Západoslovenská  distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v pondelok 7. júna od 9,00 do 14,00 hod. bez dodávky elektriny domy so súpisnými číslami od 1156 po 1163.