Hlásenie obecného rozhlasu

03.09.2021

Obec Veľké Leváre pripravuje v sobotu 11. septembra podujatie Levárske hody, ktorého súčasťou bude aj súťaž vo varení gulášu. Súťažné družstvá sa môžu prihlasovať už teraz v kultúrnom dome, na tel. č. 034 77944 93, alebo mailom kulturnydom@levare.sk

Obec Veľké Leváre organizuje v sobotu 18. septembra turistický výlet náučným chodníkom Vršatské bradlá a Vršatský hrad. Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome, tel.č. 0918 504 919, alebo mailom kulturnydom@levare.sk do 13. septembra. Cena za dopravu je 25,- €.  Túra je vhodná aj pre menej zdatných turistov.

Smútiaca rodina Škrabáková a Voržáčková oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulého Jozefa Škrabáka sa bude konať zajtra o 15,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 14,00 hod.

Smútiaca rodina Lukešová, Jakubcová a Išuninová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Boženy Lukešovej sa bude konať v pondelok 6. septembra o 15,00 hod. v dome smútku vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 14,00 hod.