Hlásenie obecného rozhlasu

04.01.2021

Oznamujeme občanom, že obecný úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov o využite e-mailovej a telefonickej komunikácie. Zároveň oznamujeme, že knižnica je  do odvolania zatvorená.

Oznamujeme občanom, že v tomto roku bude vývoz zmiešaného komunálneho odpadu realizovaný len zo smetných nádob označených čipom a nie z plechových nádob a z nádob určených na zber papiera a skla, ktoré občania obdržali od obce zdarma za účelom separovaného zberu. Občania, ktorí ešte potrebujú vymeniť smetné nádoby, sa môžu prihlásiť telefonicky a po dohode im bude dodaná do domácnosti.   

Smútiaca rodina Danielová, Posová a Adamová ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulého Pavla Daniela.