Hlásenie obecného rozhlasu

04.03.2021

Oznamujeme občanom, že pri kultúrnom dome je zriadené odberové miesto na testovanie antigénovými testami. Voľné termíny sú dnes a na budúci týždeň. Prihlásiť sa môžete  cez rezervačný systém. Občania,  ktorí si nebudú vedieť zarezervovať termín cez internet, môžu zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. 

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104.

Oznamujeme občanom, že obci Veľké Leváre bol z Ministerstva životného prostredia predložený zámer vybudovania Recyklačného strediska v areáli bývalej Prefy s predmetom činnosti: Realizácia zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov kontaminovanými ropnými látkami. 

Zámer je zverejnený na úradnej tabuli obce a je k nahliadnutiu na obecnom úrade počas stránkových hodín u prednostu obecného úradu.

Občania môžu predložený zámer písomne pripomienkovať do 24. marca do podateľne obecného úradu. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva a uznesenia vlády bude od 8. marca vyučovanie na 1. stupni ZŠ a v špeciálnych triedach prebiehať prezenčnou formou. Školská jedáleň a školský klub budú v prevádzke. Školský klub funguje v poobedňajšom režime. Vyučovanie na 2. stupni ZŠ prebieha naďalej dištančnou formou. Prevádzka MŠ je taktiež v bežnom režime, pričom budúci týždeň ešte prebieha karanténne opatrenie pre deti  1., 2. a 3. triedy. 

Žiadame rodičov žiakov ZŠ a detí MŠ, ktorí budú chodiť do školy, aby v pondelok  deti prišli s vypísaným tlačivom – čestným prehlásením o bezinfekčnosti a potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.