Hlásenie obecného rozhlasu

04.10.2021

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, 1. mája 9, príjme do zamestnania asistenta v zariadení pre staršie osoby. Termín nástupu – dohodou. Nástupný plat 400,- €. Pracovný úväzok 20 hodín týždenne. Požaduje: úplné stredné vzdelanie, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilitu, profesionalitu a empatiu. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní  doručte do 25. októbra.

Smútiaca rodina Volková a Hýllová ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulej Terézie Volkovej.