Hlásenie obecného rozhlasu

04.11.2020

Rímskokatolícký farský úrad oznamuje, že od 5. novembra sa budú slúžiť sväté omše len tým, ktorí majú nahlásené úmysly na konkrétny deň, z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Kvôli obmedzeniam, ktoré v súčasnosti platia, môžu byť z rodiny len traja členovia na svätej omši. Zúčastniť sa na svätej omši môžu len s negatívnym certifikátom, ktorý je platný od 29. 10. 2020. Úmysly a čas svätých omší nájdete na internetovej farskej stránke alebo na výveske pred kostolom.

Smútiaca rodina Hlavenková a Biksadská ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste  zosnulej Márie Hlavenkovej.