Hlásenie obecného rozhlasu

05.01.2021

Oznamujeme občanom, že obecný úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov o využite e-mailovej a telefonickej komunikácie. Zároveň oznamujeme, že knižnica je  do odvolania zatvorená.

Oznamujeme občanom, že v tomto roku bude vývoz zmiešaného komunálneho odpadu realizovaný len zo smetných nádob označených čipom a nie z plechových nádob a z nádob určených na zber papiera a skla, ktoré občania obdržali od obce zdarma za účelom separovaného zberu. Občania, ktorí ešte potrebujú vymeniť smetné nádoby, sa môžu prihlásiť telefonicky a po dohode im bude dodaná do domácnosti.   

Oznamujeme občanom, že zberný dvor je otvorený v utorok a vo štvrtok od 14,00 do 18,00 a v sobotu od 9,00 do 16,00 hod.

Oznamujeme občanom, že materská škola bude  od 11. januára 2021 otvorená pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (vojaci, zdravotníci, hasiči, policajti) a pre  deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Z organizačných dôvodov preto žiadame uvedených rodičov, aby svoj záujem o pobyt dieťaťa v MŠ nahlásili do štvrtka 7. januára do 12:00 hod. zástupkyni  materskej školy SMS správou na tel. číslo 0910 451 150  alebo e-mailom: tina.allertova@gmail.comvo forme "meno dieťaťa, trieda". Zároveň oznamujeme zákonným zástupcom, že nástup novoprijatých detí, sa odkladá na čas, kedy bude spustená prevádzka MŠ v bežnom režime (predbežný termín 25.01.2021).  Nakoľko sa epidemiologická situácia na Slovensku neustále mení, prosíme rodičov, aby pristupovali k celej veci mimoriadne zodpovedne a sledovali nové/ doplňujúce informácie ohľadom chodu MŠ i na webe ZŠ s MŠ Veľké Leváre, na oficiálnej stránke obce Veľké Leváre, alebo na facebookovej stránke MŠ. 

Pošta Veľké Leváre žiada občanov, ktorí sú v karanténe, aby nepreberali poštu od doručovateliek a tým neohrozovali ich zdravie. Odporúča, aby si na poštovú schránku dali označenie karanténa.

Smútiaca rodina Husárová a Kovačovská oznamuje príbuzným, spoluobčanom  a známym, že pohreb zosnulého Jozefa Husára sa bude konať vo štvrtok 7. januára o 9,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.