Hlásenie obecného rozhlasu

05.02.2020

Obec Veľké Leváre oznamuje verejnou vyhláškou Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – sanácia verejného vodovodu Veľké Leváre. Rozhodnutie je k nahliadnutiu na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.

Oznamujeme čitateľom knižnice, že v piatok 7. februára bude knižnica zatvorená.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo organizuje v sobotu 15. februára od 8,30 hod. v telocvični Základnej školy Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome, na tel. č. 034 7794493, alebo priamo pred začiatkom turnaja.  

Oznamujeme občanom, že v Gajaroch na ulici 1. mája 1043 je otvorená nová predajňa RAJ CUKRÁROV. Ponúka potreby a pomôcky pre cukrárov, jedlé ozdoby na torty a zákusky, poťahové hmoty a farby, formy, formičky a krabice na torty.