Hlásenie obecného rozhlasu

05.03.2021

Oznamujeme občanom, že pri kultúrnom dome je zriadené odberové miesto na testovanie antigénovými testami. Na voľné termíny na budúci týždeň sa môžete prihlásiť  cez rezervačný systém. Občania,  ktorí si nebudú vedieť zarezervovať termín cez internet, môžu zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. 

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104.

Oznamujeme občanom, že obci Veľké Leváre bol z Ministerstva životného prostredia predložený zámer vybudovania Recyklačného strediska v areáli bývalej Prefy s predmetom činnosti: Realizácia zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov kontaminovanými ropnými látkami. Zámer je zverejnený na úradnej tabuli obce a je k nahliadnutiu na obecnom úrade počas stránkových hodín u prednostu obecného úradu. Občania môžu predložený zámer písomne pripomienkovať do 24. marca do podateľne obecného úradu. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva a uznesenia vlády bude od 8. marca vyučovanie na 1. stupni ZŠ a v špeciálnych triedach prebiehať prezenčnou formou. Školská jedáleň a školský klub budú v prevádzke. Školský klub funguje v poobedňajšom režime. Vyučovanie na 2. stupni ZŠ prebieha naďalej dištančnou formou. Prevádzka MŠ je taktiež v bežnom režime, pričom budúci týždeň ešte prebieha karanténne opatrenie pre deti  1., 2. a 3. triedy. Žiadame rodičov žiakov ZŠ a detí MŠ, ktorí budú chodiť do školy, aby v pondelok  deti prišli s vypísaným tlačivom – čestným prehlásením o bezinfekčnosti a potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.