Hlásenie obecného rozhlasu

06.06.2019

Obec Veľké Leváre oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania na stavbu: SA-Veľké Leváre – VNK, TS, NNK. Verejná vyhláška je zverejnená na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

Oznamujeme občanom, ktorí sú prihlásení na koncert Alexandrovcov, že odchod autobusu je v nedeľu 9. júna o 13,15 hod. od obecného úradu. Pred koncertom vystúpi o 14,25 hod. Kristína.