Hlásenie obecného rozhlasu

06.11.2019

Evanjelický cirkevný zbor pozýva občanov v nedeľu 10. novembra na program pri príležitosti 150 výročia narodenia Jána Maliarika. O 10,15 hod. slávnostná bohoslužba v evanjelickom kostole. O 12,00 hod. položenie kvetov a vencov k hrobu Jána Maliarika na evanjelickom cintoríne. Od 14,00 do 15,30 hod. slávnostná recepcia s hosťami v Centre záujmových aktivít. O 16,00 hod. Blue Romantic Cimbal - koncert v evanjelickom kostole  s piesňami a poéziou Jána Maliarika a historickými ľudovými baladami v podaní Romana Veverku.

Oznamujeme občanom, že v kultúrnom dome sú na predaj kalendáre na rok 2020 s fotografiami obce a okolia. Cena je 3,50 €.

Smútiaca rodina Rigáňová oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zosnulej Zuzany Rigáňovej, rod. Kunovej, rodáčky z Veľkých Levár, sa bude konať zajtra o 16,15 hod. v krematóriu v Bratislave.