Hlásenie obecného rozhlasu

06.12.2021

Oznamujeme občanom, aby počas zákazu vychádzania komunikovali s obecným úradom elektronicky a telefonicky. Úrad bude vybavovať iba záležitosti, ktoré sa nedajú vybaviť elektronicky. Zberný dvor je otvorený podľa otváracích hodín.

Oznamujeme čitateľom knižnice, že od dnešného dňa si môžete vymeniť knihy v kultúrnom dome cez výdajné miesto, v čase výpožičných hodín knižnice. Knihy si môžete vybrať a objednať cez online katalóg, ktorý nájdete na webovej stránke obce, v časti kultúra – knižnica, emailom kulturnydom@levare.sk, alebo telefonicky na č. 034 77944 93. 

Komisia pre kultúru, šport a školstvo organizuje súťaž o najkrajšie vysvietený dom. Podmienky: zaslať maximálne 2 fotografie do 24. decembra na emailovú adresu kulturnydom@levare.sk. Hlasovať sa bude na facebooku od 27. do 31. decembra. Súťaž bude vyhodnotená a víťaza čaká hodnotná odmena.

Smútiaca rodina Čermáková, Koporcová a Ondrušeková ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulej Gabriely Koporcovej.

Smútiaca rodina Kozáková a Kubašková oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Ireny Kozákovej sa bude konať zajtra o 11,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.