Hlásenie obecného rozhlasu

07.01.2021

Oznamujeme občanom, že obecný úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov o využite e-mailovej a telefonickej komunikácie. 

Oznamujeme občanom, že v tomto roku bude vývoz zmiešaného komunálneho odpadu realizovaný len zo smetných nádob označených čipom a nie z plechových nádob a z nádob určených na zber papiera a skla, ktoré občania obdržali od obce zdarma za účelom separovaného zberu. Občania, ktorí ešte potrebujú vymeniť smetné nádoby, sa môžu prihlásiť telefonicky a po dohode im bude dodaná do domácnosti.   

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o kalendár, že sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome, e-mailom na kultúrnydom@levare.sk, alebo na obecnom úrade.

Prevádzka Pečienky na Rinku oznamuje, že je znovu otvorená v piatok od 16,00 do 20,00 a v sobotu od 08,00 do 13,00 hod. 

Slovak Lines oznamuje, že na základe rozhodnutia BSK sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch od 08. do 24. januára.

Smútiaca rodina Kvítková, Volková a Studeničová oznamuje príbuzným, spoluobčanom   a známym, že pohreb zosnulej Ireny Kvítkovej sa bude konať v úzkom kruhu rodiny.

Smútiaca rodina Bellová, Linková, Kováčová a Petrovičová oznamuje príbuzným, spoluobčanom  a známym, že pohreb zosnulého Ľudovíta Bellu sa bude konať v úzkom kruhu rodiny.