Hlásenie obecného rozhlasu

07.09.2020

Obec Veľké Leváre,   MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovali dnes  odber krvi v obci Veľké Leváre. Odberu sa zúčastnilo 34 bezpríspevkových darcov krvi z obcí Veľké Leváre, Malé  Leváre, Malacky, Sekule a Gajary, ktorým patrí za tento vysoko humánny čin veľké poďakovanie. Na akcii sa sponzorsky podieľala  Obec Veľké Leváre.

Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na stretnutie, dnes o 17,00 hod. do kultúrneho domu. 

Oznamujeme občanom, ktorí sú prihlásení do Radošinského naivného divadla, že odchod autobusu je zajtra o 17,45 hod. od obecného úradu. So sebou si nezabudnite rúška.

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 10. septembra bude vývoz papiera.

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadenia distribučnej sústavy budú vo štvrtok 10. septembra od 8,30 do 15,00 hod. bez dodávky elektriny ulice – Janka Kráľa, Poľná  č. 1060 a od č. 1336 po č. 1339 a Severná č. 1011.

Komu sa stratila sučka aziata, nech sa prihlási na obecnej polícii.