Hlásenie obecného rozhlasu

08.01.2021

Oznamujeme občanom, že obecný úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov o využite e-mailovej a telefonickej komunikácie. 

V pondelok 11. januára od 8,00 hod. bude obec realizovať zber vianočných stromčekov. Stromčeky stačí vyložiť pred dom. Komu termín nevyhovuje, môže stromček priviesť na zberný dvor odpadov a uložiť do pristaveného kontajnera.

Oznamujeme občanom,  že v pondelok a utorok sa uskutoční zvoz zmesového komunálneho odpadu.   

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o kalendár, že sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome, e-mailom na kultúrnydom@levare.sk, alebo na obecnom úrade.

Prevádzka Pečienky na Rinku oznamuje, že je znovu otvorená v piatok od 16,00 do 20,00 a v sobotu od 08,00 do 13,00 hod. 

Oznamujeme občanom, že na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je až do odvolania pre účasť na pohreboch stanovený počet osôb 6. 

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, 1. mája 9, príjme do zamestnania opatrovateľku a zdravotnú sestru. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, s profesijným životopisom a kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní doručte do 25. januára do 14,00 hod.