Hlásenie obecného rozhlasu

11.01.2021

Oznamujeme občanom, že obecný úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov o využite e-mailovej a telefonickej komunikácie. 

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o kalendár, že sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome, e-mailom na kultúrnydom@levare.sk, alebo na obecnom úrade.

Oznamujeme občanom, že v adventnej zbierke, ktorá bola venovaná Margarétke Várkovej, sa vyzbieralo 2225,- €. Uvedená suma pomôže pokryť ošetrovacie materiály na celý rok 2021. Rodina Várková touto cestou ďakuje všetkým darcom, ktorí prispeli a pomohli tak skvalitniť jej život.

Smútiaca rodina Balážová, Skácalová a Dérerová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Jozefy Balážovej sa bude konať v úzkom kruhu rodiny.

Smútiaca rodina Michálková, Možná a Belková oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zosnulého Antona Michálka, rodáka z Veľkých Levár, sa bude konať v úzkom kruhu rodiny.