Hlásenie obecného rozhlasu

11.11.2020

Oznamujeme čitateľom knižnice, že knižnica je otvorená v čase výpožičných hodín. Zároveň žiadame čitateľov, ktorým boli doručené upomienky, aby knihy, ktoré majú požičané dlhšiu dobu, vrátili do knižnice.

Občerstvenie u Jany ponúka na predaj živé kapry.