Hlásenie obecného rozhlasu

12.03.2021

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Sčítanie je povinné. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Upozorňujeme, že každý občan sa musí sčítať osobitne. Nestačí, ak vo formulári jeden člen rodiny uvedie osoby s ním žijúce v spoločnej domácnosti. Týmto spôsobom nie sú ostatní sčítaní. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104. Apelujeme na občanov, aby sa sčítali čím skôr, nenechávali si túto možnosť na posledné dni samosčítania. Nízky počet sčítaných obyvateľov môže mať vážny dopad na financovanie rozpočtu obce v nasledujúcich,  možno až desiatich rokoch. 

Oznamujeme rodičom, že na budúci týždeň bude prerušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni základnej školy a v špeciálnych triedach. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. Škola bude otvorená len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu prácu vykonávať z domu. Deti môžete nahlásiť počas víkendu mailom: zastupca.zs@levare.sk. Prevádzka materskej školy bude fungovať v obvyklom režime.

Obec Veľké Leváre informuje občanov, že v termíne od 12. do 26. marca bude na ulici Kadlečíkova prebiehať rekonštrukcia vodovodnej siete, v dôsledku čoho bude obmedzená cestná premávka na tejto ulici. Vyzývame občanov, aby neblokovali priechodnosť ulice svojimi vozidlami, vzhľadom na výkopové práce, manipuláciu a prejazd ťažkej techniky. 

Oznamujeme, že  sú  zverejnené termíny na testovanie na celý ďalší týždeň  a je potrebné  sa zaregistrovať cez rezervačný systém, alebo môžete v pracovných dňoch počas úradných hodín zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. Využite termíny v pracovných dňoch a vybavíte sa rýchlejšie.

Občianska iniciatíva NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch oznamuje, že spustila petičnú akciu proti zriadeniu Zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov v areáli bývalej Prefy. Petičné hárky sú k dispozícii napr. v škole, škôlke, na obecnom úrade a v obchodných prevádzkach. Občania si môžu petičný hárok vytlačiť sami z webovej stránky občianskej iniciatívy https://iniciativalevare.weebly.com/  a vyplnený ho môžu vhodiť do schránky obecného úradu, ktorá je umiestnená pri vchode do úradu.

Smútiaca rodina Kleinedlerová a Zapletalová oznamuje priateľom a známym, že pohreb zosnulej Jany Oravcovej, rodenej Jurkovičovej, rodáčky z Veľkých Levár, sa bude konať v utorok 16. marca na cintoríne v Senici, v úzkom kruhu rodiny.