Hlásenie obecného rozhlasu

12.07.2021

Oznamujeme občanom, že zajtra bude obecný úrad otvorený do 15,00 hod.

Upozorňujeme občanov, ktorí sú prihlásení zajtra na očkovanie, aby si so sebou nezabudli priniesť občiansky preukaz, preukaz poistenca a tí, ktorí idú na druhú dávku, potvrdenie o prvej dávke.

Obec Veľké Leváre a Sociálna komisia organizuje vo štvrtok 22. júla výlet pre dôchodcov do Thermalparku Dunajská Streda. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade. Pri prihlásení sa platí poplatok 7,50 €, vstupné na kúpalisko. Doprava autobusom je pre občanov obce zadarmo.

Oznamujeme občanom, že lekáreň bude pre dovolenku zatvorená od 19. do 31. júla. 

Centrum záujmových aktivít v spolupráci s OZ Čisté srdce a OZ Na kopci pozývajú deti a mládež na letný prázdninový program od 09.00 do 12.00 hod. V pondelok – prípravníček pre predškolákov, v utorok – tanečno-pohybové aktivity,  v stredu – letné varenie, vo štvrtok – tvorivé dielne, v piatok – výlety a zážitkové podujatia. V piatok 16. júla o 10,00 hod. bude detské divadelné predstavenie Dlhý, široký a bystrozraký. 

Kto si zabudol bicykel pred drogériou na Hollého ulici, nech sa prihlási v predajni.

Smútiaca rodina Majzúnová, Uhrincová a Baloghová ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulej Márie Uhrincovej.