Hlásenie obecného rozhlasu

13.03.2020

Na základe rozhodnutí Ústredného krízového štábu upozorňujeme obyvateľov obce, že dňom 13.03.2020 až kým nebude určené inak:

- platí obmedzenie v autobusovej a vlakovej doprave – nepremávajú medzinárodné spoje, vlaky premávajú podľa víkendového grafikonu, autobusy podľa prázdninového; 

- slovenská pošta upravuje otváracie hodiny podľa potreby

- občania, ktorí sa vrátili alebo vrátia zo zahraničia sú povinní dodržiavať preventívnu 14 dennú karanténu pod hrozbou pokuty 1650 EUR

- do 27.03.2020 je prerušený výchovno-vzdelávací proces vo všetkých školách a materských školách, maturity sú posunuté o 2 týždne

- zatvorili sa malé hraničné priechody

- sú zatvorené lyžiarske strediská, wellness centrá, zábavné parky, aquaparky bary, diskotéky, fitness centrá, kúpele, detské kútiky, divadlá, kiná, múzeá a podobne - pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur

- zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

- sú počas nasledujúceho víkendu zatvorené nákupné centrá s výnimkou lekární, potravín a predajní drogérie

 - obecný úrad vo Veľkých Levároch pracuje v režime nestránkových dní, podanie je možné spraviť písomne alebo elektronicky

- je odporúčané dôrazne dodržiavať hygienické pravidlá a chrániť tak seba aj ostatných

Oznamujeme čitateľom knižnice, že knižnica je do odvolania zatvorená.

V zmysle Usmernenia ministerky školstva zostáva vyučovanie v škole i prevádzka MŠ a ŠKD prerušené do 27. marca 2020 vrátane. Z tohto dôvodu Vás chceme upozorniť, že toto obdobie nie sú prázdniny a vyučovací proces bude naďalej prebiehať. Preto je potrebné, aby ste pravidelne kontrolovali internetovú žiacku knižku Vašich detí, prostredníctvom ktorej budú deťom zadávané úlohy na štúdium v domácom prostredí. V prípade ťažkostí s prihlásením sa na stránku môžete kontaktovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy.
  Nevypracovanie zadaných úloh bude považované za neplnenie si školských povinností. Termín testovania deviatakov  - 01.04.2020 zatiaľ zostáva nezmenený.

Rímskokatolícka cirkev informuje, že kostol pre súkromnú modlitbu veriacich bude otvorený každý deň od 15,00 do 17,00 hod. Sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých sa bude vysluhovať individuálne, podľa potreby. Je možné sa dohodnúť aj telefonicky na tel. č. 034 77 941 08.

Z dôvodu zníženia rizika infekcie koronavirusom bude diabetologické centrum MUDr. Pavleovej v Malackách do odvolania zatvorené. Pacienti budú vybavovaní telefonicky, vrátane e-receptov.

Gynekologická ambulancia Moravský Svätý Ján oznamuje, že v priebehu mesiaca marec bude poskytovať len akútnu starostlivosť. V prípade potreby volajte tel. č. 034 77 02 41.