Hlásenie obecného rozhlasu

13.05.2020

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude tento týždeň otvorený v piatok od 09,00 do 12,00 hod.  Vstup na úrad bude umožnený len pri dodržaní prísnych hygienických podmienok. Žiadame občanov, aby uprednostnili telefonický alebo elektronický kontakt s úradom. Občania, ktorí majú záujem o doručenie daňových výmerov elektronicky, môžu sa prihlásiť na emailovej adrese dane@levare.sk.

Základná škola s materskou školou oznamuje, že podanie žiadosti o prijatie dieťaťa  do materskej školy je možné zaslaním poštou, alebo vhodením do poštovej schránky pri vstupe do  základnej školy v dňoch 18. a 19. mája od 9,00 do 12,00 hod. Obálka musí obsahovať vyplnenú a rodičmi podpísanú žiadosť, kópiu rodného listu dieťaťa a kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa. Do 30. júna je potrebné dodatočne priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú vydané do 15. júla a poslané poštou.

V zmysle vyhlášky Úradu regionálneho zdravotníctva vyzývame občanov, ktorí sa nachádzajú v dobrovoľnej alebo cestovateľskej 14 dňovej karanténe, aby sa nahlásili na obecnom úrade telefonicky na čísle 034 202 3104 alebo mailom na matrika@levare.sk. Je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, adresu,  začiatok karantény a krajinu.

Upozorňujeme občanov, že napriek uvoľňovaniu opatrení neustále platí povinnosť nosenia rúšok.

Pani Harculová č. d. 719 ponúka planty paradajky a paprika l ks za 0,20 €, zeler l ks za 0,10 €. 

Smútiaca rodina Šureková oznamuje priateľom a známym, že pohreb zosnulej Márie Šurekovej, rod. Ondrovičovej, bývalej učiteľky základnej školy, sa bude konať v kruhu rodiny, zajtra o 17,00 hod. v Lábe.