Hlásenie obecného rozhlasu

13.07.2020

Oznamujeme občanom, že na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a výsledkov monitoringu početnosti komárov realizovaným expertom docentom Jalilim bude dnes v noci na území obce realizovaný pozemný postrek proti komárom. Žiadame obyvateľov, aby mali zatvorené okná a zdržali sa kontaktu s vozidlom realizujúcim postrek. 

Občianske združenie Čisté srdce a Centrum záujmových aktivít pozýva deti a mládež na letné aktivity do areálu Centra:

v utorok tínedžeri (II. stupeň ZŠ a starší) – hudba, spoločenské a športové hry od 15,30 do 17,30 hod.

Aktivity budú najmä vonku, každé dieťa musí mať vlastnú podpísanú fľašu s nápojom a vlastné rúško. Počas aktivít budú dodržané hygienické opatrenia, bezpečná vzdialenosť, dezinfekcia rúk a dezinfekcia povrchov.

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2021 s historickými fotografiami. Obraciame sa na občanov, vlastníkov a zberateľov starých fotografií o možnosť ich zapožičania na skenovanie. Na fotografiách môžu byť rôzne rodinné a spoločenské podujatia, historické stavby, činnosť rôznych spolkov a združení pôsobiacich v našej obci. Pri každej použitej fotografii bude uvedené meno majiteľa. Fotografie môžete priniesť do 31. júla do kultúrneho domu. Bližšie informácie na tel. č. 034 77944 93 alebo email kulturnydom@levare.sk.