Hlásenie obecného rozhlasu

13.11.2019

Oznamujeme občanom, ktorí sú prihlásení na muzikál Mária Terézia, že odchod autobusu je dnes o 17,45 hod. od obecného úradu.

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dnes o 18,00 hod. do zasadačky obecného úradu. Program: 

                        1. Otvorenie 

                        2. Kontrola uznesení 

                        3. Správa o činnosti komisií 

                        4. Návrh prevodov nehnuteľnosti a zmlúv 

                        5. Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce 

                        6. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

                        7. Rôzne 

                        8. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci 

                        9. Diskusia 

                        10. Záver 

 Zasadnutie je verejné a môže sa na ňom zúčastniť každý občan obce.

Obec Veľké Leváre vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na 

prenájom nehnuteľností – pozemkov, vo vlastníctve obce Veľké Leváre. Podmienky súťaže sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Obec Moravský Sv. Ján pozýva občanov v sobotu 16. novembra na celodenný program pri príležitosti pripomenutia si 30 výročia tzv. Pochodu slobody. Od 10,00 hod. je v kultúrnom dome vernisáž výstavy 30 rokov po pochode slobody. O 12,00 hod. sadenie Lipy slobody a odhalenie pamätníka pri kostole. O 12,30 hod.  pochod k rieke Morava od kultúrneho domu. Pripravený je aj autobus. O 14,00 hod. je naplánované slávnostné stretnutie všetkých účastníkov pochodu a rakúskej strany priamo pri rieke Morava. Pripravené je občerstvenie – poľovnícky guláš, varené víno a teplý čaj.

Obec Veľké Leváre organizuje vo štvrtok 23. januára zájazd na balet DON QUIJOTE, do Slovenského národného divadla. Vstupné s dopravou je 25,- €, ZŤP 15,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome do 22. novembra. Tel. č. 0918 504 919.