Hlásenie obecného rozhlasu

14.07.2020

Občianske združenie Čisté srdce a Centrum záujmových aktivít pozýva deti a mládež na letné aktivity do areálu Centra:v stredu mladšie deti (I. stupeň ZŠ) – tvorivé dielne, spoločenské hry od 14,00 hod. do 15,30 hod.Aktivity budú najmä vonku, každé dieťa musí mať vlastnú podpísanú fľašu s nápojom a vlastné rúško. Počas aktivít budú dodržané nariadené opatrenia.

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2021 s historickými fotografiami. Obraciame sa na občanov, vlastníkov a zberateľov starých fotografií o možnosť ich zapožičania na skenovanie. Na fotografiách môžu byť rôzne rodinné a spoločenské podujatia, historické stavby, činnosť rôznych spolkov a združení pôsobiacich v našej obci. Pri každej použitej fotografii bude uvedené meno majiteľa. Fotografie môžete priniesť do 31. júla do kultúrneho domu. Bližšie informácie na tel. č. 034 77944 93 alebo email kulturnydom@levare.sk.