Hlásenie obecného rozhlasu

14.11.2019

Obec Veľké Leváre vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na 

prenájom nehnuteľností – pozemkov, vo vlastníctve obce Veľké Leváre. Podmienky súťaže sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Obec Veľké Leváre organizuje vo štvrtok 23. januára zájazd na balet DON QUIJOTE, do Slovenského národného divadla. Vstupné s dopravou je 25,- €, ZŤP 15,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome do 22. novembra. Tel. č. 0918 504 919. 

Pošta oznamuje, že na budúci týždeň bude otvorená v pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00 hod. V stredu od 8,00 do 12,00 a od 14,00 do 17,00 hod.

Oznamujeme občanom, že v utorok 19. novembra bude vývoz papiera.

Súbor Leváranek organizuje v sobotu 23. novembra od 19,00 hod. Katarínsku zábavu. Do tanca hrá skupina Borovienka. Vstupné je 20,- € pre osobu bez kroja a 10,- € pre osobu v kroji. V cene vstupenky je prípitok, večera, fľaša vína pre pár, domáce koláčiky a polnočná kapustnica. Vstupenky si môžete zakúpiť v Základnej škole u p. Valachovičovej, v kultúrnom dome a na zdravotnom stredisku v salóne Moniky Malíkovej. Rezervácie na tel. č. 0905 810 268.