Hlásenie obecného rozhlasu

15.02.2021

Od 15. februára do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa, ktorý má v  Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. Vzhľadom na pandemickú situáciu je asistované sčítanie posunuté a začne od 1. apríla 2021. Všetky údaje, ktoré sa do formulára uvádzajú sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. Bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Výsledky zo sčítania sú nenahraditeľným zdrojom informácií. Údaje sčítania slúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk k spoločenským a ekonomickým otázkam. Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že mnohé zo zisťovaných údajov sú jedinečné a nie je možné ich získať z iných zdrojov.  Bližšie informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk.  

Oznamujeme občanom, že v piatok 19. februára bude vývoz plastov.

Autoškola Junek Veľké Leváre oznamuje, že zahájenie nového kurzu vodičov bude v piatok 19. februára o 17,00 hod. v priestoroch autoškoly v budove Základnej školy. Ponúka všetky učebné pomôcky, jazdy v mieste bydliska, možnosť úhrady v splátkach. Prihlásiť sa môžete osobne, alebo na tel. č. 0903 432 501.

Smútiaca rodina Ochodnická, Zváčová a Beňová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Evy Ochodnickej sa bude konať zajtra o 11,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.