Hlásenie obecného rozhlasu

15.03.2021

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v stredu 17. marca  o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. 

Program: Otvorenie, prerokovanie zámeru vybudovania recyklačného strediska, schválenie spolufinancovania projektu atletickej dráhy pri ZŠ, prerokovanie zámeru odpredaja pozemku pod budúcu trafostanicu v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. ,  diskusia a záver .  

Zasadnutie je verejné a s dodržaním platných epidemiologických opatrení sa môžu na ňom zúčastniť občania obce.  

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Sčítanie je povinné. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Upozorňujeme, že každý občan sa musí sčítať osobitne. Nestačí, ak vo formulári jeden člen rodiny uvedie osoby s ním žijúce v spoločnej domácnosti. Týmto spôsobom nie sú ostatní sčítaní. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104. Apelujeme na občanov, aby sa sčítali čím skôr, nenechávali si túto možnosť na posledné dni samosčítania. Nízky počet sčítaných obyvateľov môže mať vážny dopad na financovanie rozpočtu obce v nasledujúcich,  možno až desiatich rokoch. 

Obec Veľké Leváre informuje občanov, že do 26. marca prebieha na ulici Kadlečíkova   rekonštrukcia vodovodnej siete, v dôsledku čoho je obmedzená cestná premávka na tejto ulici. Vyzývame občanov, aby neblokovali priechodnosť ulice svojimi vozidlami, vzhľadom na výkopové práce, manipuláciu a prejazd ťažkej techniky. 

Oznamujeme,  že   sú   zverejnené ďaľšie  termíny na testovanie COVID-19 . Termín je možné si zaregistrovať cez online  rezervačný systém, alebo telefonicky v pracovných dňoch počas úradných hodín na infolinke  0347794493 .  Využite termíny v pracovných dňoch a vybavíte sa rýchlejšie.

Občianska iniciatíva NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch oznamuje, že spustila petičnú akciu proti zriadeniu Zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov v areáli bývalej Prefy. Petičné hárky sú k dispozícii napr. v škole, škôlke, na obecnom úrade a v obchodných prevádzkach. Občania si môžu petičný hárok vytlačiť sami z webovej stránky občianskej iniciatívy https://iniciativalevare.weebly.com/  a vyplnený ho môžu vhodiť do schránky obecného úradu, ktorá je umiestnená pri vchode do úradu.

Dnes od 16,40 do 17,00 hod. príde firma Kohaplant pred kultúrny dom predávať ovocné stromčeky, kríky, ruže a hnojivo na podporu koreňového systému.